Dla kierowców, dla pieszych, dla rowerzystów

 Za kwotę prawie 127 tysięcy złotych, droga gminna w Bielczy, będąca ważnym skrótem dla mieszkańców przysiółka Biedacz, zyskała nową nawierzchnię. Równiutki asfalt cieszy też fanów dwóch kółek, bo mało uczęszczana, a atrakcyjnie położona droga, to idealne miejsce na rowerowe wycieczki.

 

O nową nawierzchnię bitumiczną wzbogaciła się droga gminna „Biedacz – Biadoliny” w Bielczy w gminie Borzęcin. Prace związane z przebudową drogi prowadzono na odcinku 650 metrów, do granicy z gminą Wojnicz. W ramach modernizacji wykonano  podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej, remont dwóch przepustów pod drogą, oczyszczono rowy z namułu oraz uzupełniono pobocza. - Droga przebiega przez teren leśny i stanowi ważny skrót dla mieszkańców przysiółka Biedacz podróżujących w kierunku Wojnicza i Tarnowa. Stąd działanie zmierzające do wykonaniu nawierzchni bitumicznej, która poprawiła komfort przemieszczania się tym ciągiem komunikacyjnym. Atrakcyjne położenie drogi z pewnością wpłynie na większe zainteresowanie nią miłośników dwóch kółek, ze względu na niskie obciążenie drogi ruchem samochodowym – mówi Janusz Kwaśniak, wójt Borzęcina. Koszt realizacji przedsięwzięcia zamknął się kwotą 126 tysięcy 969 złotych, z czego kwota 4 tysiące 790 złotych to koszty nadzoru inwestorskiego oraz geodezyjnego ustalenia granic.

 

22.06.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |