Małopolska wybierze najlepszych sołtysów

 Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wraz z gminami oraz m.in. Marszałkiem Województwa Małopolskiego organizuje kolejną edycję konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD’ 2017”. Do 10 lipca można zgłaszać kandydatów, a rozstrzygnięcie i wręczenie nagród będzie miało miejsce w gminie Zabierzów w dniu 12 sierpnia.

 

Jeszcze do 10 lipca można zgłaszać kandydatów, którzy powalczą o miano najlepszego sołtysa województwa małopolskiego AD 2017. Konkurs, który organizuje Małopolskie Stowarzyszenia Sołtysów wraz z gminami, Marszałkiem Województwa Małopolskiego oraz innymi instytucjami, z którymi współpracują sołtysi, to sposób na docenieni tych, którzy mogą się pochwalić ciekawymi inicjatywami i osiągnięciami. O zwycięstwie będą decydować m.in.: osiągnięcia inwestycyjne i rzeczowe, które były realizowane dzięki zaangażowaniu sołtysa w 2017 roku, współpraca z mieszkańcami i samorządem gminnym, a także opinia koła gminnego, wójta gminy czy burmistrza. Sołtysa do konkursu zgłasza Gminne Koło Sołtysów, wójt, burmistrz lub starosta.

W tym roku rozstrzygnięcie i wręczenie nagród będzie miało miejsce w gminie Zabierzów, skąd pochodzi ubiegłoroczny laureat konkursu. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 12 sierpnia.

Wzorem lat ubiegłych organizatorzy postarali się o atrakcyjne nagrody. Fundatorem nagród w wysokości 25 000 zł, 15 000 zł i 10 000 zł, w formie dotacji celowej, jest Województwo Małopolskie. Nagroda przyznawana jest dla Sołectwa, z którego pochodzi Laureat konkursu. Ponadto do wygrania jest szereg nagród ufundowanych przez sponsorów.

26.06.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |