Sesja absolutoryjna i debata o alkoholu

 W dniu 28 czerwca odbędzie się w Tarnowie kolejna sesja Rady Miejskiej. Najważniejsze punkty porządku obrad dotyczą udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tarnowa, ale radni mają także debatować m.in. na temat miejsc sprzedaży i podawania alkoholu, liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ograniczenia ich sprzedaży w godzinach nocnych.

 

W dniu 28 czerwca o godzinie 9.00 rozpocznie się w Tarnowie kolejna sesja Rady Miejskiej. Najważniejsze punkty porządku obrad dotyczyć będą informacji o pracach ciał doradczych prezydenta, sposobie załatwiania skarg rejestrowanych w Urzędzie Miasta Tarnowa, realizacji uchwał Rady Miejskiej, podejmowanych decyzjach administracyjnych, wreszcie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz rozpatrzenia wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Tarnowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Radni zaplanowali także m.in. debatę na temat strategii rozwoju miasta. Kolejne punkty proponowanego prządku obrad dotyczą ustalenia zasad usytuowania na terenie Tarnowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz ograniczenia jego sprzedaży w godzinach nocnych.

Łącznie proponowany porządek obrad sesji liczy 23 punkty.

27.06.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |