Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną akcję rozsyłania Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego. W tym roku list otrzyma około 20 milionów ubezpieczonych.

 

Wystarczy, że chociaż raz na czyjeś konto została odprowadzona składka emerytalna, to osoba ta znajduje się w gronie odbiorców informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej. Nawet jeśli na koncie odłożony jest jeden grosz, również ubezpieczony otrzyma taką informację. Jeśli ktoś ma założony profil na Platformie Usług Elektronicznych w ZUS, informacji w formie papierowej nie dostanie, ponieważ na bieżąco ma do niej dostęp.

Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego to przede wszystkim szczegółowa informacja o koncie emerytalnym. Zawiera m.in. składki na ubezpieczenie emerytalne, kapitał początkowy oraz środki zgromadzone na subkoncie,
na podstawie których wyliczona zostanie emerytura. Informacja zawiera stan na 31 grudnia 2017 roku.

Osoby, które ukończyły 35 lat otrzymają informację na temat prognozowanej  wysokości świadczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Prognozowane wyliczenia mają charakter orientacyjny i nie uwzględniają takich zmiennych jak wzrost zarobków, które następują wraz z rozwojem kariery zawodowej.

Listy z ZUS trafią do ubezpieczonych najpóźniej do końca sierpnia.

27.06.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |