Jubileuszowe absolutorium

 Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Borzęcin wójt Janusz Kwaśniak otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok. Decyzję radnych poprzedziło odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. To już dwudzieste absolutorium samorządowca z Borzęcina.

 

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Borzęcin, wójt Janusz Kwaśniak otrzymał kolejne, dwudzieste już w swojej karierze samorządowca, absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok. Udzielenie przez radnych absolutorium poprzedzone było odczytaniem pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borzęcin w sprawie udzielenia absolutorium. - Realizacja budżetu 2017 roku stanowi powód do satysfakcji. Wykonaliśmy kolejny dobry budżet, który być może nie obfitował w jakieś spektakularne inwestycje, ale pozwolił w pełni zrealizować przyjęte w nim założenia – mówi Janusz Kwaśniak. - Na zaplanowane zadania wydatkowano 35 milionów 661 tysięcy 156 złotych, z czego wydatki majątkowe (inwestycyjne) zamknęły się kwotą 5 milionów 509 tysięcy 289 złotych, co stanowi 15,45 % wydatków budżetu ogółem. Kilka z projektów, które oczekiwały na dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym UE otrzymało pozytywne decyzje. Nie inaczej jest w roku bieżącym, gdzie prowadzimy procedury przetargowe, celem wyłonienia wykonawców, ważnych z punktu widzenia gminy Borzęcin inwestycji. Stąd w zakresie robót zarówno kubaturowych, jak i drogowych będzie w najbliższym czasie wiele się działo. Jak podkreśla gospodarz gminy, dobrze wykonany budżet jest efektem pracy i zaangażowania wielu osób: radnych, pracowników urzędu gminy, kierowników i pracowników jednostek, sołtysów, organizacji, fundacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy, którzy na co dzień efektywnie realizują kolejne zadania, wykonując budżet lub realizując przedsięwzięcia w ramach udzielonych dotacji. - To zespołowa praca, która przynosi wymierne efekty – podkreśla wójt Kwaśniak, dziękując także mieszkańcom. - Szczególne słowa podziękowania, kieruję do was, drodzy mieszkańcy, za każde dobre słowo, uwagę, podpowiedź, propozycje i wsparcie, jakiego doświadczam na co dzień. Bo tak naprawdę, bez was nie byłoby ani rozwoju gminy, ani też samorządowych sukcesów. Za wszystko, wszystkim, mniej lub bardziej zaangażowanym serdecznie dziękuję
W imieniu radnych gratulacje i słowa podziękowania złożył wójtowi Czesław Małek, Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin. - Udzielone po raz kolejny absolutorium jest wynikiem rzetelnej i efektywnej pracy, która przynosi wymierne korzyści w postaci kolejnych inwestycji podnoszących komfort życia mieszkańców. Panu wójtowi życzę dalszych sukcesów i pomyślności w realizacji samorządowych i osobistych planów – mówił przewodniczący.

 

 

27.06.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |