Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 W siedzibie tarnowskiego starostwa 29 czerwca o godzinie 13.00 rozpocznie się kolejna sesja Rady Powiatu Tarnowskiego. W proponowanym porządku obrad znalazło się 25 punktów, najważniejszym jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego.

 

W piątek, 29 czerwca, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Tarnowskiego. Początek obrad zaplanowano o godzinie 13.00.

W porządku obrad proponowanym przez przewodniczącego Pawła Smolenia znalazło się 25 punktów. Najważniejsze z nich dotyczą rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły.

Ponadto radni zapoznają się ze sprawozdaniem z realizacji w 2017 roku „Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2017 – 2022”. Zaplanowano także podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia staroście.

28.06.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |