Prezydent bez absolutorium

 Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela nie uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017. Za wnioskiem głosowało pięcioro radnych, 12 było przeciwnych, a czworo wstrzymało się od głosu.

 

Rada Miejska w Tarnowie na dzisiejszej sesji nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi Tarnowa, Romanowi Ciepieli absolutorium za wykonanie budżetu miasta w 2017 roku. Za przyjęciem ustawy absolutoryjnej głosowało pięcioro radnych – czworo członków Platformy Obywatelskiej oraz Marek Ciesielczyk. Przeciwko głosowali wszyscy obecni na sali radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Jakub Kwaśny i Jan Niedojadło. Od głosu wstrzymała się trójka radnych klubu „Nasze Miasto Tarnów” i Grzegorz Światłowski. - Raz w roku mamy okazję na pewne podsumowania. Tą okazją jest uchwała o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu. To głosowanie siłą rzeczy będzie polityczne. Nie możemy poprzeć uchwały o udzieleniu panu prezydentowi absolutorium, bo tak duże różnice między planem, tym pierwotnym, a wykonaniem, są w tym momencie niedopuszczalne – mówił w dyskusji Jakub Kwaśny. Przeciwnego zdania był radny Zbigniew Kajpus z Platformy Obywatelskiej, który powołał się na pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Decyzją radnych nie był zaskoczony prezydent Roman Ciepiela: - Akurat w Tarnowie to nie jest sytuacja nadzwyczajna. Była to bardzo polityczna, żeby nie powiedzieć partyjna decyzja. Nie było żadnych argumentów za nieudzieleniem absolutorium. Komisja Rewizyjna, złożona zresztą głównie z opozycji, zawnioskowała o absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Wszystkie ciała kolegialne, które pracują dla Rady, dla miasta, dla naszych publicznych tarnowskich spraw, zawnioskowały pozytywną opinię wykonania różnych zadań publicznych. Na trzy miesiące przed wyborami, decyzja o nieudzieleniu absolutorium wydaje się raczej być rozpoczęciem kampanii wyborczej niż rzetelną oceną. Szkoda, że radnych nie stać było na to, żeby dokonać takiej oceny.
28.06.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |