Radni ograniczyli sprzedaż alkoholu

 Rada Miejska w Tarnowie wyraziła zgodę na ograniczenia w sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Miasta Tarnowa. Zgodnie z podjętymi podczas obrad w dniu 29 czerwca uchwałami, od północy do godziny szóstej rano w sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić alkoholu. Zmniejszy się też liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Ograniczenia w sprzedaży alkoholu, wprowadzane w całym kraju, wynikają ze znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W myśl jej przepisów rada gminy mogła uchwałą zdecydować o ograniczeniu sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6 rano. Zakaz będzie obowiązywał także na stacjach benzynowych.

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, podczas majowej sesji Rady Miejskiej, zaproponował, by zakaz obowiązywał od północy, by pogodzić w ten sposób wynikające z ustawy wymogi ograniczenia dostępu do alkoholu z oczekiwaniami przedsiębiorców i mieszkańców. Radni podjęli 29 czerwca uchwałę w tej sprawie, a wcześniej, w środę 27 czerwca, z inicjatywy radnego Kazimierza Żurowskiego, odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, radnymi osiedlowymi, przedstawicielami policji i straży miejskiej, służące wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości i wysłuchaniu opinii wszystkich zainteresowanych.

Kazimierz Żurowski, który jest przewodniczącym Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej podkreślał, że zaproponowane rozwiązania, zapisane w projektach uchwał, są dobre. - To pionierskie uchwały, szczególnie ta dotycząca ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Od czegoś musimy wyjść, uważam, że powinniśmy podjąć tę uchwałę w takim zapisie, a korekty będziemy wprowadzać, gdy zacznie ona obowiązywać. Takie jest zdanie komisji i jej rekomendacja - mówił radny.

Po zmianach w ustawie rada określa maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wcześniej była to liczba punktów sprzedaży. Zgodnie z podjętą uchwałą, na sprzedaż napojów z zawartością  alkoholu do 4,5 procent oraz piwa limitu liczby punktów nie było. Teraz wydawanych będzie 320 zezwoleń, 120 dla lokali gastronomicznych, 200 dla sklepów. Dla napojów z zawartością alkoholu od 4,5 do 18 procent z wyjątkiem piwa liczby te wynoszą odpowiednio 100 i 170, tak samo, jak dla napojów z zawartością alkoholu powyżej 18 procent. Uchwały wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

30.06.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |