Mieszkańcy wybrali

 Zakończyło się głosowanie w ramach siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Tarnowa wybrali do realizacji pięć, najciekawszych według nich projektów, wśród których najwięcej głosów zdobył projekt budowy tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina.

 

Pięć projektów, wybranych przez mieszkańców Tarnowa, zostanie zrealizowanych w siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego.

W głosowaniu elektronicznym, które trwało od 18 do 27 czerwca, mieszkańcy Tarnowa oddali w sumie 5 844 głosy. Najwięcej, bo 1 085 zdobył projekt budowy tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina, zakładający zbudowanie konstrukcji, wypełnionej gałązkami tarniny, po których spływa woda mineralna, bogata w pierwiastki cenne dla zdrowia człowieka. Pomysłodawcy tężni zwracają w opisie swojego projektu uwagę, że inhalacja solankowa przynosi efekty zdrowotne, porównywalne ze spacerem brzegiem morza i dodają, że park na Górze św. Marcina, gdzie miałaby powstać tężnia, jest dobrze skomunikowany z resztą miasta, a w sąsiedztwie znajduje się park biegowy i plac zabaw, co może dodatkowo zachęcić do odwiedzania tężni.

888 głosów zostało oddanych na projekt rozbudowy ulicy Wiśniowej wraz z budową ulicy Poziomkowej, Czereśniowej i Harasymowicza – etap trzeci – budowa oświetlenia ulicznego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Poziomkowej. Projektodawcy argumentują, że budowa jest niezbędna dla poprawy warunków życia mieszkańców ulicy Poziomkowej i będzie pierwszym krokiem do budowy drogi „z prawdziwego zdarzenia”, bo ta, która jest, znajduje się w fatalnym stanie technicznym.

Trzecim wybranym projektem, na który zagłosowały 704 osoby, jest poszerzenie oferty Centrów Aktywności Senioralnej. Na kontynuację rozbudowy Parku Westerplatte zagłosowało 615 osób. W ramach projektu powstać ma platforma widokowa, pomysłodawcy planują także zasadzenie drzew i krzewów spełniających funkcję „zielonych płuc” miasta. Całość zostanie oświetlona.

„Nowe boiska i plac zabaw na Westerplatte” to ostatni z wybranych projektów, na który zagłosowało 472 osoby. Projekt przewiduje powstanie dwóch nowoczesnych, wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz bezpiecznego placu zabaw. Ponieważ jednak projekt przekracza pulę środków Budżetu Obywatelskiego , ich zwiększenie będzie możliwe na etapie projektowania przyszłorocznego budżetu miasta.

W przeprowadzonym głosowaniu mogli brać udział mieszkańcy ujęci w stałym rejestrze wyborców Gminy Miasta Tarnowa. Głosy można było oddawać tylko drogą elektroniczną. Najwięcej głosów – 1 838 oddali mieszkańcy Tarnowa, liczący od 31 do 45 lat. Osoby, które przekroczyły 60. rok życia, oddały 1 614 głosów, mieszkańcy mieszczący się w przedziale wiekowym 46 – 60 oddali 1 221 głosów, a osoby w wieku do lat 30 – 1 171.

Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego była ostatnią, odbywającą się według dotychczasowych zasad, ustalanych zarządzaniem prezydenta miasta. Budżet Obywatelski 2020 będzie realizowany już na innych zasadach. Na skutek zmian przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o zasadach Budżetu Obywatelskiego będzie decydować Rada Miejska i będzie on realizowany na mocy uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |