Remont ulicy Gospodarczej w Tarnowie

 Ulica Gospodarcza zostanie przebudowana – prace będą prowadzone na odcinku od osiedla Zielonego do łącznika z ulicą Zieloną. W tym roku Zarząd Dróg i Komunikacji planuje ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

 

Ulica Gospodarcza w Tarnowie zostanie przebudowana na długości 250 metrów. Ma uzyskać parametry właściwe dla drogi dojazdowej. W planowanej dokumentacji projektowej zakłada się budowę chodników oraz pobocza utwardzonego – z kostki brukowej, a także oświetlenie uliczne. W opracowaniu przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej i tzw. kanału technologicznego.

Pieniądze na przeprowadzenie prac są zabezpieczone. W tym roku zostanie sfinansowane sporządzenie dokumentacji. W przyszłym – planowana jest realizacja inwestycji.

W międzyczasie został zlecony remont cząstkowy ulicy Gospodarczej. Poprawiono stan drogi, niwelując ubytki, by mogła służyć mieszkańcom do zakończenia planowanych prac.

05.07.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |