Modernizacja Szpitala Szczeklika ze wsparciem Gminy Miasta Tarnowa

 Trwa rozbudowa Szpitala Szczeklika w Tarnowie. Realizowane przez szpital dwa projekty dotyczące jego modernizacji o wartości ponad 17 mln złotych uzyskały niezbędne unijne wsparcie finansowe. Dziś została podpisana umowa z Gminą Miasta Tarnowa na kwotę 2,5 mln złotych.

 

Aktualnie Szpital im. Szczeklika realizuje dwa duże projekty. Pierwszy „Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie” swoim zakresem obejmuje budowę nowego pawilonu łóżkowego – Centrum Chorób Serca, modernizację stacji dializ i części pawilonu chirurgicznego oraz zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla bloku operacyjnego i pionu kardiologii.

Modernizacja stacji dializ i części pawilonu chirurgicznego dobiegły końca. Poprawiły się nie tylko jakość, dostępność oraz bezpieczeństwo leczenia pacjentów, ale też warunki pracy personelu medycznego.

Teraz placówka jest w trakcie postępowania przetargowego dotyczącego budowy nowego budynku szpitalnego - pawilonu kardiologii. - Powstały obiekt umożliwi zarówno leczenie stacjonarne, ambulatoryjne, jak i specjalistyczne. Dzięki pozsyłanemu wsparciu, będziemy dysponować nowoczesną infrastrukturą techniczną oraz sprzętem medycznym najwyższej jakości – mówi Marcin Kuta, dyrektor szpitala.

Trzykondygnacyjny pawilon powstanie przy ul. Starodąbrowskiej i zostanie oddany do użytku w przyszłym roku. - To bardzo dobra wiadomość dla Tarnowa i tarnowian. Potrzeby w tym zakresie są bowiem ogromne. Dzięki realizowanej inwestycji już w przyszłym roku nasze miasto zyska ośrodek profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Wiele osób na czeka – mówi Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

W ramach modernizacji szpitala realizowana jest również inwestycja „Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego na serwerownię szpitalną wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i niezbędną infrastrukturą techniczną”. Jego realizacja, zaplanowana do końca bieżącego roku, pozwoli na koncentrację działalności w odpowiednich warunkach, lepsze zabezpieczenie danych medycznych oraz możliwość szybkiej reakcji w przypadkach awarii.

09.07.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |