Tarnowa nie stać na stadion

 Nie będzie na razie oczekiwanego remontu stadionu miejskiego w Mościcach. Ceny proponowane przez oferentów, którzy zgłosili się do przetargu, znacznie różnią się od kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta. Na tyle znacznie, że przetarg zostanie unieważniony.

 

Do ogłoszonego 4 kwietna przetargu na przebudowę stadionu miejskiego w Mościcach przystąpiło dwóch oferentów. Firma MTM Budownictwo sp. z o.o. zaproponowała kwotę 89,9 miliona złotych, natomiast firma MIRBUD S.A. ponad 116 milionów. Obie oferty nijak się mają do zabezpieczonych w budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej 42 milionów złotych. W tej sytuacji, jak informuje tarnowski magistrat, ze względu na znaczne przekroczenie wartości złożonych ofert w stosunku do zaplanowanych środków finansowych na realizację inwestycji, przetarg zostanie unieważniony. – Na tym etapie nie przewidujemy możliwości zwiększenia założonej kwoty do wartości niższej oferty. W ciągu najbliższych dni podejmiemy decyzję, czy będziemy ponawiać przetarg. Możliwe, że zdecydujemy się na inny sposób poprawy infrastruktury stadionu w Mościcach. Rozważamy różnie opcje m.in. podzielenie zadania na etapy i poszukiwania partnera, z którym moglibyśmy wykonać wspólnie pełny zakres zadania. Bardzo proszę o cierpliwość – mówi prezydent Roman Ciepiela. Zakres prac określonych w przetargu obejmował projekt obiektu, rozbiórkę istniejącego i budowę nowego stadionu miejskiego wraz z wyposażeniem, a także budowę i przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

 

 

 

17.07.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |