Sesja nadzwyczajna

 17 lipca o godzinie 15.00 rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tarnowie. Sesja poświęcona będzie miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, zasadom udzielania dotacji celowej na wymianę pieców oraz zmianie uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 2018 rok.

 

Tematyce miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poświęcona będzie rozpoczynająca się 17 lipca o godzinie 15.00 nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tarnowie. W planie sesji znalazły się trzy, opracowane już miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które jak dotąd nie zostały uchwalone przez radnych. Są to plany dla południowo-zachodniej części śródmieścia Tarnowa, wyznaczonego ulicami: Krakowską, Ujejskiego, Kościuszki, Bema, Bandrowskiego, Narutowicza, Wita Stwosza, Towarową, Spytki z Melsztyna i Do Huty oraz potokiem Wątok; dla obszaru miasta w rejonie ulicy Heleny Marusarz i Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza oraz dla terenu położonego w rejonie ulicy Komunalnej – „Krzyż – Wschód III”. Radzie Miejskiej zostaną przedstawione także projekty uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tuchowskiej, linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów oraz drogi krajowej nr 94 oraz w rejonie ulicy Spokojnej i al. Piaskowej. W porządku obrad znalazł się również projekt uchwały dotyczącej zasad dofinansowania do wymiany pieców. W minionym tygodniu miasto otrzymało na ten cel z WFOŚiGW prawie 300 tysięcy złotych. Jednorazowa kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 7,5 tysiąca. Radni zmierzą się także ze zmianą uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 2018 rok.

 

17.07.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |