Połączenie nauki z gospodarką

 24 lipca przesłano ogłoszenie dotyczące postępowania na budowę Tarnowskich Gniazd Innowacyjnych Specjalizacji. Kiedy ogłoszenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zainteresowani partnerzy będą mieli 35 dni na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na listopad 2019 roku.

 

Kilkuletnie przygotowania do jednej z największej inwestycji w regionie wkraczają w kolejny etap. 24 lipca przesłano ogłoszenie dotyczące postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego na budowę Tarnowskich Gniazd Innowacyjnych Specjalizacji – miejsca, w którym współdziałać będą samorząd, nauka i biznes. - TGIS to poważne wyznanie finansowe i organizacyjne. Ma ono za zadanie połączyć aspekty edukacyjne z biznesowymi. Chcemy stworzyć swoistego rodzaju platformę, której zadaniem będzie umiejętnie łączenie nauki i gospodarki – mówi prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. - Projekt został przeanalizowany przez zespół urzędników pod względem ekonomicznym, organizacyjnym, a także potencjału rozwojowego miasta.

Obiekt powstanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, na tak zwanej Kapłanówce i terenach do niej przyległych. Na ponad 16 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni znajdzie się miejsce dla centrum informatyki i parku technologiczno-przemysłowego, które pomieszczą między innymi Centrum Informatyki Stosowanej dla mieszkańców Tarnowa i ościennych gmin oraz mediatekę, czyli nowoczesną bibliotekę, centrum multimedialne i czytelnię. Będzie też część komercyjna, dostępna dla zainteresowanych inwestorów.

Kolejnym elementem Tarnowskich Gniazd jest centrum projektowania i wdrożeń nowych rozwiązań z wykorzystaniem drukarek 3D. Jednym z głównych założeń TGIS jest utworzenie „kuźni kadr” dla nowych dziedzin gospodarki we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie i krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą. TGIS ma świadczyć usługi z zakresu informatyki w przestrzeni publicznej i gospodarczej, a także być miejscem kształcenia i podnoszenia kwalifikacji informatyków dla nowych zawodów i usług.

W ciągu najbliższych kilku dni ogłoszenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wówczas zainteresowani partnerzy będą mieli 35 dni na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Kolejnym krokiem będzie weryfikacja złożonych wniosków oraz wybór maksymalnie trzech wykonawców, z którymi do czerwca przyszłego roku będą prowadzone rozmowy, mające na celu precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem prac, podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na listopad 2019 r.

24.07.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |