V Zakliczyński Triathlon Turystyczny – 5 sierpnia

 Na V Zakliczyński Triathlon Turystyczny zapraszają 5 sierpnia „Sokół” Zakliczyn i gmina Zakliczyn. Uczestnicy startują w dwuosobowych drużynach, w kategoriach: sportowej na trasie „Masters” i rodzinnej „Hobby” (rodzic i niepełnoletnie dziecko). Limit czasu na pokonanie trasy „Hobby” wynosi 150 minut a na trasę „Masters” 240 minut.

 

Udział w zawodach jest dobrowolny, uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, poruszają się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Zawody składają się z tras pokonywanych: rowerem, kajakiem i pieszo.

Uczestnicy triathlonu startują w dwuosobowych drużynach, w kategoriach: sportowej na trasie „Masters” i rodzinnej „Hobby”(rodzic i niepełnoletnie dziecko). Start interwałowy, co dwie minuty. Limit czasu na pokonanie trasy „Hobby” wynosi 150 minut a na trasę „Masters” 240 minut. Po jego przekroczeniu naliczane są punkty karne.

Trasy rowerowa i biegowa pokonywane są na zasadach imprez na orientacje. Na starcie zawodnicy otrzymują mapę terenu oraz kartę startową, na której potwierdzają pobyt na zaznaczonych na mapie punktach kontrolnych. Trasa rowerowa: Zakliczyn – Piaski Drużków, trasa kajakowa: Piaski Drużków – Zakliczyn (most), trasa biegowa: Zakliczyn (prawy brzeg Dunajca do Rynku). Cały dystans triathlonu nie przekracza 50 km.

Kolejność na mecie ustalana jest na podstawie przebytego czasu oraz ilości punktów karnych, które otrzymuje się za niepotwierdzenie PK: – 60, potwierdzenie PK innej trasy: – 30, zmiana kolejności potwierdzenia PK: – 15 oraz przekroczenie limitu czasu, za każdą rozpoczętą minutę: – 1

Zwycięzcą zostaje zawodnik z najmniejszą ilością punktów karnych, który przebył trasę w najkrótszym czasie.

Warunkiem ukończenia triathlonu jest przybycie na metę i potwierdzenie przynajmniej jednego PK. Podczas triathlonu zabronione jest korzystanie z GPS i innych urządzeń nawigacyjnych. Korzystanie z takich urządzeń, pomocy osób trzecich, jak i niszczenie lub przestawianie PK powoduje dyskwalifikację.

W zawodach uczestniczyć mogą osoby o dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na wzmożony wysiłek fizyczny. Fakt ten potwierdzają podpisując stosowne oświadczenie przed startem. Niepełnoletni uczestnicy zawodów biorą w nich udział tylko w kategorii zespołowej rodzinnej. Zawodnicy zobowiązani są do przesłania danych do ubezpieczenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL).

W ramach wpisowego i pozyskanych środków od sponsorów: przygotowanie i obsługa tras, kajaki, transport rowerów z Piaski Drużków do Zakliczyna, mapy, nagrody oraz 25 pierwszych drużyn otrzyma koszulki, ponadto każdy uczestnik otrzyma: dyplom, posiłek regeneracyjny i ubezpieczenie.

Biuro zawodów czynne w dniu 5 sierpnia od godziny 12.00 w Ratuszu w Zakliczynie. Od 14.00 zaplanowano start pierwszej drużyny, a 18.30 zamknięcie mety.

28.07.2018
Komentarze:
Anonymous User: 30.07.2018
The white dial rolex replica with golden hands and hour markers, the bezel on replica watches the bezel with Paris nail ornament and the dial in replica watches uk the decoration echoes, the gold case and bracelet are also more stylish, easy fake rolex care, full of men\'s charm.
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |