Bezpieczniej i ekologicznie

 W ramach poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w okolicy Białej Tarnowskiej, na styku trzech powiatów pojawi się radar meteorologiczny, dzięki któremu z wyprzedzeniem zareagować będzie można na nadchodzące zagrożenie powodziowe. Z kolei na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski uruchomiony zostanie  punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Umowy gwarantujące dofinansowanie obu inwestycji zostały podpisane.

 

Zalane domy, zniszczone uprawy, ogrom strat materialnych – tak z reguły wygląda krajobraz po powodziach czy gwałtownych nawałnicach, które kilka razy w roku sieją spustoszenie w wielu zakątkach kraju. Teraz, dzięki środkom unijnym, możliwa staje się rozbudowa systemu ostrzegania powodziowego. Na styku trzech powiatów – tarnowskiego, gorlickiego i nowosądeckiego, zlokalizowany zostanie radar meteorologiczny i urządzenia pomiarowe, które będą służyć jednostkom kryzysowym z zagrożonych terenów. Zaplanowano też rozbudowę systemu Elektronicznego Systemu Ostrzegania Powodziowego (ESOP), który pozwala z wyprzedzeniem czasowym, około 48-godzinnym, zaobserwować nadchodzące zagrożenie powodziowe. Dzięki temu zespół reagowania kryzysowego będzie mógł przygotować się do ewentualnych działań zapobiegającym skutkom powodzi zdecydowanie wcześniej. – Musimy pamiętać, że przy intensywnych opadach, malutkie rzeczki i potoki zamieniają się w ogromną i niebezpieczną wodę. System, który zaproponowało Starostwo Powiatowe w Tarnowie, jest systemem bardzo nowoczesnym, a diagnoza będzie na wysokim poziomie.Podawane będą precyzyjne dane dotyczące wielkości opadów i zmian, jakie w związku z nimi nastąpią w rzekach. To z kolei pozwoli ostrzec mieszkańców, którzy będą mieli czas się przygotować – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys. System pozwoli służbom na bezzwłoczną reakcję oraz profilaktyczne zabezpieczenie zagrożonych miejsc. Co więcej, da też realne możliwości koordynowania działań służb ratunkowych oraz tych związanych z przygotowaniem sprzętu, samochodów, amfibii czy worków z piaskiem. Ostrzegana wcześniej straż pożarna będzie mogła podejmować działania prewencyjne, związane m.in. z bezpieczną ewakuacją ludzi, zwierząt, sprzętu czy innych rzeczy materialnych. Zakończenie inwestycji przewidziano na połowę 2021 roku. Jej koszt to 3 miliony złotych, z czego dotacja unijna pokryje 2,4 miliona. Umowa gwarantującą przyznanie dotacji została podpisana przez starostę Romana Łucarza i wicemarszałka Stanisława Sorysa. Nie przypadkowa była obecność podczas podpisywania umowy, wójta Rzepiennika Strzyżewskiego Marka Karasia. Do końca 2020 roku w  Rzepienniku Biskupim w gminie Rzepiennik Strzyżewski, powstać ma punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK. Punkt będzie przyjmował papier, makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło, drewno, przeterminowane lekarstwa czy chemikalia. Ponadto będzie można tu przywieźć zużyte baterie i akumulatory, stare opony, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe odpady (np. meble, lodówki) oraz pozostałości budowlane czy porozbiórkowe. W punkcie zaplanowano także miejsce z przeznaczeniem na substancje niebezpieczne, które będą zbierane i magazynowane w specjalnych, zadaszonych i zamkniętych kontenerach. Koszt inwestycji to ponad 1,9 miliona złotych, z czego 1,3 miliona stanowią środki z RPO. Również wójt Karaś otrzymał gwarancję otrzymania pieniędzy w postaci podpisanej umowy.

 

 

 

 

05.08.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |