Czas na remont tarnowskiej starówki

 Rozpoczyna się remont placu Kazimierza i ulicy Katedralnej. To ważny element prac, które mają zmienić tarnowską starówkę w miejsce jeszcze bardziej atrakcyjne. By uniknąć konieczności zamknięcia ścisłego centrum miasta, przebudowa zostanie podzielona na dwa etapy.

 

Etap pierwszy obejmuje remont placu Kazimierza oraz części ul. Katedralnej – od Rynku do ul. Kapitulnej. W drugim etapie będą prowadzone prace na pozostałej części ul. Katedralnej – od ul. Krakowskiej do płyty Rynku.

10 lipca została podpisana umowa z wykonawcą, który przejął plac budowy. Jest to – wyłoniona w drodze przetargu – tarnowska firma Anko, która wykonywała ostatni remont ulicy Krakowskiej, prowadziła też prace na ulicy Bandrowskiego. W zakres robót wchodzi rozbiórka istniejących nawierzchni, podbudowa dróg placu i chodników, wykonanie nowych nawierzchni, remont sieci kanalizacji opadowej, wymiana pokryw studni teletechnicznych oraz lamp i koszy na śmieci.

Jezdnia na placu Kazimierza zostanie wykonana z kostki granitowej. Jej powierzchnia to ponad tysiąc metrów kwadratowych. Chodnik o powierzchni 368 metrów kwadratowych zostanie ułożony z kamienia.

Na ulicy Katedralnej planowana jest wymiana i wykonanie nowej podbudowy pod pasem jezdnym i chodnikami, wymiana rur odwodnienia, a także wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników. Na początkowym odcinku, od strony ulicy Wałowej, planowana jest taka sama nawierzchnia jak ta, która została położona na ulicy Krakowskiej. Z czarnego granitu zostanie odtworzony zarys bramy krakowskiej, która kiedyś prowadziła do miasta od strony zachodniej.

W pierwszym etapie remontu ulicy Katedralnej prace będą prowadzone na prawie 270 metrach kwadratowych jezdni i ponad 130 metrach kwadratowych chodnika. W drugim etapie przebudowa obejmie prawie 775 metrów kwadratowych jezdni i ponad 580 metrów kwadratowych chodnika.

Koszt rozpoczętych prac to około trzech milionów złotych. Zgodnie z harmonogramem, mają się zakończyć jeszcze w tym roku. Ostatni poważny remont placu Kazimierza oraz przyległych ulic miał miejsce na początku lat 90. ubiegłego wieku.

06.08.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |