Chorobowe pod kontrolą

 Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, nie zdziw się, że odwiedzi cię  kontroler z ZUS bądź dostaniesz zaproszenie na badanie do lekarza orzecznika. Kontroler sprawdza, w jaki sposób wykorzystujesz czas zwolnienia, natomiast lekarz orzecznik kontroluje, czy Twoje zwolnienie jest  zasadne.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek prowadzić kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Kontrole wykazują, czy chorzy prawidłowo  korzystają z chorobowego i czy nie wykorzystują tego okresu na dorabianie do pensji,  wycieczki, remonty mieszkań lub prace w gospodarstwie.

W pierwszym półroczu tarnowski oddział ZUS i Inspektorat w Bochni  skontrolowali 1395 osób z tytułu niewłaściwego wykorzystania zwolnień lekarskich. W 51 przypadkach wydano decyzję pozbawiającą prawa do zasiłku. Kwota cofniętych zasiłków z tego tytułu wyniosła ponad 43 tysiące złotych.

Pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, lekarze orzecznicy ZUS wydali 800 orzeczeń. 57 badanych osób otrzymało decyzję z ZUS o braku prawa do zasiłku - uznano je za zdolne do pracy. Kwota cofniętych  zasiłków  chorobowych to ponad 15 tysięcy złotych.

W wyniku kontroli ZUS może obniżyć podstawę wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli np. rozwiązała umowę o pracę.

Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego tytułu w pierwszym półroczu tego roku ZUS w Tarnowie i Bochni obniżył zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne 810 osobom, na kwotę 478 180,05 złotych.

Do czasu powszechnego wejścia w użycie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co stanie się 1 grudnia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek obniżyć o 25 procent świadczenie wszystkim tym, którzy w ciągu 7 dni nie dostarczą zwolnienia do pracodawcy lub ZUS. Świadczenie jest obniżane za każdy dzień zwłoki, począwszy od 8 dnia zwolnienia. Z tego tytułu ograniczone wypłaty w regionie tarnowskim i bocheńskim sięgnęły kwoty 29 803,19 złotych, a w całym kraju ZUS obniżył z tego tytułu świadczenie chorobowe na kwotę blisko 2,1 miliona złotych.

09.08.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |