Bolesne prognozy

 Im więcej osób otrzymuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o stanie konta emerytalnego, tym więcej pojawia się pytań. Dotyczą one przede wszystkim niższej, niż w minionych latach, kwoty prognozowanej emerytury. Główną przyczyną jest obniżony wiek emerytalny.

 

- Otrzymałem informacje o stanie konta emerytalnego. Mam 40 lat, pracuję, co roku wzrasta moje wynagrodzenie. Dlaczego moja prognoza emerytury jest niższa niż w minionych latach? Takie pytania coraz częściej otrzymuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po akcji wysyłki informacji o prognozowanej wysokości przyszłej emerytury. Tymczasem główną przyczyną niższych, czasami żenująco niskich świadczeń, jest obniżenie wieku emerytalnego. Długość aktywności zawodowej ma znaczący wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Warto więc pracować dłużej, niż do wieku emerytalnego, bo każdy  przepracowany miesiąc ma wpływ na wysokość świadczenia.  Poza tym wysokość prognozowanej przez ZUS emerytury nie uwzględnia podwyżek wynagrodzenia i rozwoju kariery zawodowej. Osoby w miarę młode mogą liczyć na wzrost zarobków, a co za tym idzie wzrost składek i w konsekwencji na wyższą, niż prognozowana, emeryturę. Warto też zadbać o  kapitał początkowy, a w przypadku, gdy jest on już obliczony, wystąpić z wnioskiem o jego przeliczenie. Kapitał początkowy dotyczy osób zatrudnionych przed styczniem 1999 roku. Okres lub okresy zatrudnienia przed 1999 rokiem należy udokumentować i złożyć do ZUS wraz z wnioskiem o ustalenie kapitału początkowego. Istotny jest każdy dokument, potwierdzający zatrudnienie - świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawców, legitymacja ubezpieczeniowa, książeczka wojskowa. Pracodawca lub jego następca prawny powinien też potwierdzić okresy zatrudnienia i wysokość pobieranego wynagrodzenia. Jeżeli zakład pracy został zlikwidowany lub przekształcony, należy postarać się o takie potwierdzenia lub uwierzytelnione kopie dokumentów z archiwum lub innej jednostki, która przechowuje dokumentację z nieistniejących już zakładów pracy. Nowe przepisy obniżające wiek emerytalny nie zmieniają, co do zasady, sposobu ustalenia wysokości emerytury. W dalszym ciągu wysokość emerytury zależała będzie od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego, zwaloryzowanego kapitału początkowego, środków zapisanych na subkoncie podzielonych przez średnie dalsze trwanie życia podawane przez Główny Urząd Statystyczny. Przed podjęciem decyzji o przejściu na emeryturę warto zasięgnąć informacji u doradcy emerytalnego. Nie wszyscy np. wiedzą, czerwiec jest jedynym, bardzo niekorzystnym miesiącem przejścia na emeryturę. Wynika to z zasad przeprowadzania waloryzacji składek emerytalnych, które od stycznia do maja i od lipca do grudnia podlegają waloryzacjom kwartalnym i rocznej, natomiast w czerwcu wyłącznie rocznej. Ważne jest też, aby wniosek złożyć  po dniu urodzin. Ma to wpływ na liczę miesięcy dalszego trwania życia, przez którą dzielony jest zgromadzony zwaloryzowany kapitał emerytalny. Osoby zdumione wysokością przyszłej emerytury po kilkudziesięciu latach pracy, ZUS pociesza, że prognozowane wyliczenia mają charakter tylko orientacyjny.

 

 

10.08.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |