Z myślą o sercu

 Szybszą i dokładniejszą diagnostykę oraz łatwiejszy dostęp do zabiegów ma zapewnić pacjentom nowa pracownia angiokardiografii w szpitalu św. Łukasza w Tarnowie. 10 sierpnia pracownia została uroczyście otwarta i poświęcona. Koszt uruchomienia i wyposażenia pracowni wyniósł 5,6 miliona złotych, a środki finansowe pochodzą z budżetów ministerstwa zdrowia, Województwa Małopolskiego oraz szpitala.


W Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie uruchomiono nową pracownię angiokardiografii. Po gruntownym remoncie, na parterze szpitala powstały dwie nowe sale zabiegowe. Sala angiokardiografii, przeznaczona do diagnostyki wad serca i ostrych zespołów wieńcowych oraz sala elektroterapii, w której wszczepiane będą wszystkie typy rozruszników, kardiowertery, defibrylatory, rozruszniki resynchronizujące. Wykonywane będą również zabiegi ablacji zaburzeń rytmu serca. Sale zabiegowe zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, wymienione zostały wszystkie instalacje, zamontowana klimatyzacja, drzwi z osłonami radiologicznymi i dodatkowe zasilanie, które w przypadku awarii będzie podtrzymywać pracę urządzeń na obu salach. Uruchomiony pododdział kardiologii inwazyjnej jest bezpośrednio połączony windą z oddziałem kardiologii i z salą OIOK. - To zupełnie nowa jakość dla pacjentów i personelu. Zakup nowego sprzętu pozwoli na wykonywanie jeszcze dokładniejszej diagnostyki chorób serca. To również zwiększy dostępność i efektywność samych zabiegów - mówi dr n. med. Marek Skura, kierownik oddziału kardiologii. Nowa pracownia została uroczyście otwarta i poświęcona przez księdza 10 sierpnia. - Szacuje się, że w ciągu 10 lat liczba przypadków chorób krążenia wzrośnie w Małopolsce nawet o 20 proc. Dlatego tak cenne są inwestycje w infrastrukturę, które pozwolą jeszcze lepiej zadbać o zdrowie naszych mieszkańców – jak właśnie otwierana dzisiaj w szpitalu św. Łukasza nowa pracownia angiokardiografii – mówił podczas otwarcia wicemarszałek Wojciech Kozak. Już wiadomo, że z nowej pracowni będą korzystać tysiące pacjentów – rocznie szpital wykonuje około 2300 zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej. Tylko w zeszłym roku na oddziale kardiologii zostało przyjętych 2800 pacjentów, wykonano 585 zabiegów w ramach ostrych zespołów wieńcowych oraz ponad 340 planowych zabiegów hemodynamicznych. Koszt uruchomienia i wyposażenia nowej pracowni wyniósł 5,6 miliona złotych. Środki finansowe pochodzą z budżetów ministerstwa zdrowia, Województwa Małopolskiego oraz szpitala.

 

10.08.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |