Bezpłatna logorytmika – zapisy

 Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO ogłasza zapisy na bezpłatne zajęcia logorytmiki w nowym roku szkolnym 2018/2019. Oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży do 16. roku życia) posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Logorytmika to metoda, stosowana w profilaktyce i postępowaniu logopedycznym, oparta na rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych przez muzykę i łączonych z ruchami ciała. - W skład ćwiczeń logorytmicznych wchodzą ćwiczenia muzyczno-ruchowe i  słowno-ruchowe. Kształcą ruchy całego ciała, w tym narządów mowy,  wyrabiają poczucie rytmu, ćwiczą sprawne poruszanie się oraz orientację w czasie i przestrzeni, uczą płynności ruchów, otwierają na muzykę i rytm, pozwalają wyładować energię i zwolnić napięcie mięśniowe – wyjaśnia Agata Król, logopedka współprowadząca zajęcia.

Głównym celem logorytmiki jest korygowanie wad mowy i słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki  i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku. – Najlepsze efekty terapeutyczne przynoszą cykle zajęć. Logorytmika jest pozytywną formą spędzania czasu, a zajęcia prowadzone w formie zabawy, przyniosą nie tylko wiele korzyści, ale i radości – dodaje Agata Król.

Zapisy na bezpłatne zajęcia logorytmiki przyjmowane są telefonicznie pod numerem 14 639 09 09 w dni robocze od 8.00 do 19.00. Nabór jest prowadzony do 31 sierpnia włącznie. Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.

 

21.08.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |