Zmiany w strefie Azotów

 Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie byłej strefy Grupy Azoty. Plan dopuszcza głównie budownictwo mieszkaniowe i przeznaczone pod drobne usługi, sankcjonuje też działalność istniejącej już na tym terenie firmy usługowej.

 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych w Tarnowie, obecnie Grupy Azoty. Przyjęta przez radnych zmiana planu obejmuje wyłącznie trzy obszary: w rejonie ulic Chemicznej, Azotowej, Dunajcowej, Turystycznej i Witosa, w rejon ulicy Czajki oraz obszar położony przy ulicy Czystej w pobliżu oczyszczalni ścieków. Obowiązujący do tej pory plan pochodzi z 2010 roku, jego zmiana była możliwa w związku ze zmianą studium, określającego politykę przestrzenną dla tego obszaru. Proponowaną przez prezydenta zmianę planu oprotestowała część mieszkańców Mościc. Obecny na sesji przedstawiciel mieszkańców argumentował, że po zmianie planu siedziby firm usługowych znajdą się zbyt blisko domów, a w przyszłości przedsiębiorstwa mogą zmienić profile swej działalności na bardziej uciążliwe. W związku z tym, w imieniu także pozostałych protestujących, poprosił radnych o uwzględnienie ich racji. Radny Jacek Łabno poinformował jednak, że Komisja Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych, której przewodniczy, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zmieniającej plan miejscowy. -Na ten plan czeka wielu ludzi. Decyzje planistyczne są trudne, trudno też powiedzieć, czy zakład usługowy uszanuje ograniczenia, czy będzie próbował je obejść, ale musimy wykazać rochę zaufania. Z kolei radny Stefan Wrona podkreślał, że wprowadzane zmiany grożą mieszkańcom kłopotami, a to oni są najważniejsi. Radna Jolanta Żurowska natomiast podkreślała, że trzeba brać pod uwagę różne głosy. - Trzeba stworzyć szansę na to, żeby na tych terenach ruszyło budownictwo, podjąć ryzyko i uchwalić plan. W tej sprawie postulowanych zmian odbyły się cztery wyłożenia planu. Mieszkańcy najwięcej uwag złożyli do obszaru w rejonie ulic Chemicznej, Azotowej, Dunajcowej, Turystycznej i Witosa. Część z nich została przyjęta, pozostałe radni jednogłośnie odrzucili.

 

12.09.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |