Pieniądze są, czasu niewiele

 Ponad milion złotych otrzymał samorząd Borzęcina na odbudowę drogi w Borzęcinie Górnym. Pieniądze pozwolą na kontynuację prowadzonych po powodzi w 2010 roku prac, zabezpieczających zarówno drogę jak i okoliczne posesje przed wezbraniami i wylewami rzeki. Przetarg na wykonanie inwestycji już został ogłoszony, bo czasu jest niewiele.

 

Gmina Borzęcin pozyskała promesę w wysokości 1 miliona 200 tysięcy złotych na odbudowę drogi "Wał Lewy" w Borzęcinie Górnym. To ważne zadanie dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości, stanowiące kontynuację prac prowadzonych po powodzi 2010 roku. -  Do tej pory wykonano odbudowę dróg wraz z zabezpieczeniem powodziowym na odcinku o długości 6 860 metrów, co stanowi 95,15% przewidywanych prac. Łączna wartość nakładów na realizację tej inwestycji zamknęła się kwotą 13 milionów 705 tysięcy 613 złotych. O środki finansowe na dokończenie tego projektu zabiegaliśmy od kilku lat. Pozyskana promesa pozwoli na sfinalizowanie przedsięwzięcia – mówi Janusz Kwaśniak, wójt Borzęcina. Prace będą prowadzone na 350-metrowym odcinku drogi "Wał Lewy" w Borzęcinie, na wysokości tzw. Starej Wsi. Planowany zakres obejmuje wykonanie zabezpieczenia powodziowego drogi wraz ze stabilizacją górnej części wałów w postaci bariery betonowej zintegrowanej z konstrukcją stabilizującą w formie palisad z pali DSM i ścianki monolitycznej z betonu wraz z systemem przestawnych ścian przeciwpowodziowych, wykonanie odwodnienia drogi wraz z  przeprowadzeniem przez konstrukcję zabezpieczenia z montażem klap zwrotnych, budowę zjazdów do międzywala utwardzonych płytami ażurowymi oraz odbudowę nawierzchni bitumicznej drogi wraz z mijankami, z miejscową podbudową z kruszywa łamanego. Uroczyste przekazanie promes odbyło się 14 września w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Promesy samorządowcom reprezentującym gminy, które otrzymały wsparcie finansowe z budżetu państwa, przekazał Krzysztof Kozłowski, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski. - W imieniu ministra Joachima Brudzińskiego serdecznie gratuluję małopolskim samorządowcom. Dziękuję Państwu za dobrą współpracę z wojewodą i z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współpraca pomiędzy rządem, a jednostkami samorządu terytorialnego jest dla nas bardzo ważna. To naczelna zasada służby publicznej. Poszczególne drogi, chodniki, mosty są niezwykle istotne dla wspólnoty obywateli. Gratuluję samorządom determinacji, pracy i zaangażowania w realizację tych inwestycji – powiedział minister Krzysztof Kozłowski. 5 września, a więc jeszcze przed uroczystym odebraniem promesy, ale już wiedząc, że zostanie ona przyznana, samorząd Borzęcina, ogłosił przetarg na wykonanie zadania. - Mam nadzieję, że znajdzie się wykonawca na realizację inwestycji i wykonamy przewidywany zakres prac do końca grudnia. Czas ze względu na specyfikę robót jest krótki, a dotacja musi być wykorzystana i rozliczona w bieżącym roku. Gmina już ogłosiła przetarg na realizację zadania - podkreśla Janusz Kwaśniak. .

 

 

 

15.09.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |