Nauka a renta rodzinna

 Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, często zapominają powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kontynuowaniu nauki, co jest warunkiem uzyskania świadczenia. Uczniowie mają na to czas do końca września, studenci do końca października.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina - renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. Renta wypłacana jest zarówno w ciągu roku szkolnego jak i podczas wakacji. Zaraz po wakacjach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania, uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Zaświadczenia takie wydaje placówka, w której dziecko się uczy. Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w ZUS najpóźniej do końca września. Natomiast studenci mają czas do końca października. Aby więc renta wypłacana była bez przerwy, należy najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u  wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Podobnie, jeśli uprawniony do renty uczeń lub student przestanie się uczyć - musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeśli ZUS nie zostanie powiadomiony o okolicznościach powodujących zmniejszenie, zawieszenie lub utratę prawa do renty, jej odbiorca  będzie musiał zwrócić nienależnie wypłacane świadczenie wraz z odsetkami.

25.09.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |