Dla seniorów

 W Wierzchosławicach rozpoczęło działalność Centrum Zdrowia Seniora i wciąż jeszcze prowadzona jest rekrutacja podopiecznych. Oprócz zajęć i zabiegów dla osób starszych, placówka świadczy też domową pielęgniarską opiekę długoterminową oraz prowadzi wypożyczalnię sprzętu medycznego.

 

Centrum Zdrowia Seniora w Wierzchosławicach już działa. Wciąż też prowadzona jest rekrutacja kolejnych podopiecznych. Zainteresowani powinni telefonować pod  nr tel. 882 139 607. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia, które zostały zaadoptowane na potrzeby placówki. Centrum Zdrowia Seniora na pobyty dzienne przyjmować będzie docelowo grupę 20 osób, głównie w wieku powyżej 65 lat z powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego oraz samego Tarnowa. Co ważne, nie muszą to być pacjenci hospitalizowani w ciągu ostatniego roku, ale też osoby zagrożone hospitalizacją. Podopieczni, prócz całej gamy świadczeń specjalistów na czele z lekarzem geriatrą oraz wielu  zabiegów rehabilitacyjnych, mają też zapewnione posiłki i dowóz do Centrum. Wszystkie świadczenia są bezpłatne dla pacjentów. Ponadto podopieczni, dzięki specjalnym opaskom monitorującym podstawowe funkcje życiowe, będą korzystać z teleopieki. Dane z opasek w stanach zagrożenia zdrowia lub życia pozwolą wezwać pomoc adekwatną  do rodzaju zagrożenia. Centrum zapewnia też wsparcie w postaci domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej. To opieka nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi lub unieruchomionymi z powodu urazu, które przebywają w domu, a ich stan wymaga świadczeń pielęgniarskich, nie kwalifikuje się jednak do leczenia szpitalnego. Pielęgniarka przyjeżdża do domu cztery razy w tygodniu. Wśród wykonywanych świadczeń są np. podstawowe zabiegi pielęgnacji całego ciała    z doradztwem w stosowaniu odpowiednich środków czy opieka nad ranami przewlekłymi. Pielęgniarki świadczą też pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osoby objętej opieką, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i funkcjonowania w domu, udzielają także porad w zakresie diety pacjenta leżącego oraz prowadzą edukację zdrowotną. Placówka w Wierzchosławicach prowadzi również wypożyczalnię sprzętów rehabilitacyjnych, medycznych i ortopedycznych. Można w niej wypożyczyć sprzęt, ułatwiający poruszanie się jak balkoniki czy chodziki, ale też np. łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym. Korzystanie z wypożyczalni także jest bezpłatne. Projekt utworzenia Centrum Zdrowia Seniorów uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie

ponad 4 miliony złotych.

04.10.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |