Dentysta w zakliczyńskiej szkole

 Zakliczyn jest jedną z trzech gmin Małopolski, która otrzymała z Ministerstwa Zdrowia dofinansowanie na wyposażenie szkolnego gabinetu stomatologicznego. Pozyskane środki pokryją 80 procent kosztów uruchomienia gabinetu, pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu gminy.

 

W Szkole Podstawowej w Zakliczynie uruchomiony zostanie gabinet stomatologiczny. Na wyposażenie gabinetu samorząd Zakliczyna otrzymał z Ministerstwa Zdrowia 87 tysięcy złotych, co stanowi 80 procent ogólnych kosztów. Pozostała kwota - 22,5 tysiąca  złotych pochodzić będzie z budżetu gminy. Pieniądze z rządowego programu profilaktyki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku” otrzymały tylko trzy gminy z Małopolski. Głównym celem Programu jest zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w szkołach publicznych, a także objęcie jak najszerszej grupy uczniów efektywną opieką stomatologiczną i działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej. - Uruchomienie w ramach rządowego programu gabinetu dentystycznego pozwoli na zwiększenie dostępności opieki stomatologicznej dla naszych uczniów. Dziękuję Pani Minister Józefie Szczurek – Żelazko za udzielone Gminie Zakliczyn wsparcie finansowe – mówi burmistrz Dawid Chrobak. Gabinet stomatologiczny w Zakliczynie wyposażony zostanie w wysokiej jakości sprzęt  jeszcze w tym roku.

07.10.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |