PWSZ rozpoczęła kolejny rok

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie rozpoczęła uroczyście nowy rok akademicki. Przy okazji inauguracji uczelnia otrzymała wsparcie finansowe w postaci rządowych obligacji skarbowych na kwotę niemal 25 milionów złotych. Dofinansowanie ma zostać wydane na rozwój PWSZ oraz niezbędne inwestycje.

 

Inaugurację nowego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, zgodnie z tradycją, rozpoczęło odśpiewanie hymnu Gaude Mater Polonia. Następnie głos zabrała JM Rektor, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ w Tarnowie, która powitała licznie przybyłych gości, w tym przebywającą w Tarnowie Beatę Szydło oraz podsumowała miniony rok. - Rok 2018, rok setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości upływa w naszej uczelni pod znakiem rozpoczęcia trzeciej dekady istnienia. Najbliższe miesiące oznaczają zaś czas wdrażania Konstytucji dla Nauki. Czeka nas dużo pracy oraz zdanie egzaminu z autonomii uczelni. Wraz z Ustawą otrzymaliśmy bowiem wielką swobodę działania. Ale wolność podejmowania decyzji równa się odpowiedzialność – mówiła JM Rektor. JM Rektor. Podkreśliła także, że w PWSZ udało się uruchomić wszystkie kierunki, które uczelnia posiada w swojej ofercie dydaktycznej. Po raz pierwszy od kilku lat liczba studentów przekroczyła cztery tysiące. - Dziękuję za zaproszenie, to jest dla mnie ogromny zaszczyt uczestniczyć w inauguracji wchodzącej w dorosłość, najdłużej funkcjonującej PWSZ w Polsce – mówiła z kolei do zebranych wicepremier Beata Szydło. Sporo ciepłych słów padło pod adresem władz uczelni, tarnowskiego środowiska akademickiego i studentów z ust Wojewody Józefa Gawrona, który odczytał list Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, adresowany do uczestników inauguracji. Do rąk JM Rektor trafił symboliczny czek na kwotę 24 mln 293 tysięcy złotych w ramach obligacji skarbowych. Mają one zostać spożytkowane na rozwój i realizację zadań inwestycyjnych uczelni. - Wydamy te pieniądze mądrze, najlepiej jak potrafimy – zapewniła zebranych JM Rektor, odbierając czek z rąk dr. Kazimierza Koprowskiego. Głos zabrał także prezydent Tarnowa Roman Ciepiela - Przekazanie gruntów przez miasto tarnowskiej uczelni było najlepszą inwestycją w jego niemal siedemsetletniej historii – podkreślał. - Życzę dalszych lat wspaniałego rozwoju.

- Jesteśmy w roku stulecia odzyskania Niepodległości. Dla młodych to bardzo długo, ale pamiętajmy, że aż dwadzieścia lat z tych stu wypełnia także historia PWSZ w Tarnowie. To ważne szczególnie tutaj, w Tarnowie, gdzie historia Pierwszego Niepodległego Miasta jest tak żywa i – ku mojej radości – budzi coraz większe zainteresowanie wśród ludzi młodych – dodawał prof. Kazimierz Wiatr, Senator RP, Przewodniczący Konwentu PWSZ w Tarnowie. Podczas uroczystości wręczono także medale Komisji Edukacji Narodowej, medale dla najlepszych absolwentów minionego roku, nagrody dla autorów najlepszych prac oraz indeksy studentom I roku. Uroczystość zakończył wykład „Nowoczesność – modernizm - awangardy”, który wygłosił prof. dr hab. Wacław Rapak.

 10.10.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |