Polska sto lat niepodległa - konkurs

 Urząd Miasta Tarnowa zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Polska sto lat niepodległa”. Prace, które oceniane będą w czterech kategoriach, nadsyłać można do 7 listopada. Rozstrzygnięcie konkursy i wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Święta Niepodległości.

 

Ideą zorganizowanego przez Urząd Miasta Tarnowa konkursu plastycznego „Polska sto lat niepodległa” jest m.in. popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii Polski i walce o niepodległość, odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku, a także o Tarnowie, który odzyskał niepodległość jako pierwsze miasto na ziemiach polskich. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół w Tarnowie, przy czym każda ze szkół może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych. Prace oceniane będą w czterech kategoriach: klasy IV-VIII szkoły podstawowej, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz „Miasto Tarnów pierwsze niepodległe” - bez podziału na kategorie wiekowe. Prace konkursowe należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa (Rynek 7, pokój nr 11, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00) do środy 7 listopada do godz. 15.00 Komisja konkursowa dokona wyboru szesnastu najlepszych prac. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 5 tysięcy złotych oraz dyplomy. Wyniki ogłoszone zostaną do 10 listopada na stronie internetowej www.tarnow.pl, a wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 10 listopada podczas obchodów Święta Niepodległości. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest pod linkiem Regulamin konkursu plastycznego Polska sto lat niepodległa.doc

 

11.10.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |