Defibrylatory w MPK

 Cztery defibrylatory AED Lifeline kupiło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie. Trzy z nich znalazły stałą lokalizację, jeden będzie znajdował się w autobusie. To pierwszy krok ku zapewnieniu szerokiego dostępu do urządzeń ratujących życie. MPK planuje sukcesywne zakupy kolejnych defibrylatorów.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie zakupiło ze środków z funduszu prewencyjnego PZU S.A i własnych cztery defibrylatory AED Lifeline. Defibrylator Lifeline  AED  jest jednym z najbardziej znanych i  sprawdzonych defibrylatorów AED. Jego skuteczność została potwierdzona podczas wielu akcji ratowniczych, w których został użyty. Posiada też najwięcej udokumentowanych danych na temat skuteczności użycia w ratownictwie przedszpitalnym. Po uruchomieniu AED, urządzenie automatycznie instruuje i prowadzi ratownika przez cały algorytm reanimacji – nawet, gdy już nie trzeba defibrylować. W Tarnowie urządzenia umieszczone zostały na stałe w trzech miejscach - na pętli MPK na ulicy Wojska Polskiego, na pętlii na ulicy Jana Pawła II, a także na Stacji Mpetrol na ulicy Okrężnej. Ostatni defibrylator umieszczony został w jednym z autobusów. Wybrane stacjonarne lokalizacje to miejsca, gdzie porusza się wiele osób, a tym samym wzrasta prawdopodobieństwo, że ktoś będzie potrzebował pomocy. Klucze do budynków na pętlach MPK posiadają wszyscy kierowcy, którzy są na miejscu do późnych godzin nocnych. Mimo, że obsługa defibrylatora AED jest banalnie prosta, Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie zobowiązała się bezpłatnie przeszkolić 16 pracowników MPK w zakresie obsługi urządzenia. Przedsiębiorstwo planuje w kolejnych latach sukcesywne zakupy następnych urządzeń, tak,  by za 5 lat co najmniej co drugi autobus był w nie wyposażony. Pierwsze defibrylatory kosztowały 20.294 złotych, dofinansowanie z PZU S.A. wyniosło 17.000 złotych.

 

 

19.10.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |