Pomocna dłoń w MCM

 W Mościckim Centrum Medycznym – w Ośrodku Opieki Zastępczej, działa „Pomocna dłoń”. Jest to projekt, w ramach którego Ośrodek zapewnia dwutygodniową całodobową opiekę osobom niesamodzielnym w sytuacji, gdy opiekun takiej osoby z różnych powodów nie może sprawować opieki lub po prostu musi odpocząć. W ramach projektu można liczyć też na konsultacje, porady i pielęgniarskie wizyty domowe.

 

We wchodzącym w skład Mościckiego Centrum Medycznego Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, działa Ośrodek Opieki Zastępczej, który oferuje całodobowy dwutygodniowy pobyt dla osób wymagających stałej opieki, które z różnych względów na taką opiekę liczyć nie mogą. Czasami jest to nadmiar obowiązków zawodowych opiekuna, jego choroba lub po prostu konieczność odpoczynku.. W ramach projektu odbywają się także całodobowe konsultacje poprzez infolinię (nr tel. 14 688 05 99), podczas których pielęgniarki odpowiadają na pytania opiekunów osób niesamodzielnych oraz udzielają indywidualnych porad. Liczyć można także na  wizyty domowe pielęgniarki środowiskowej, która świadczy usługi pielęgnacyjne, usprawniające i lecznicze.
Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie ZOL telefonicznie pod nr tel. 14 68 80 523 lub drogą mailową: pomocnadlon@mcm.net.pl

 

23.10.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |