Gala Festiwalu Niepodległości

 W kinie Marzenie  odbyła się 29 października Gala VII Festiwalu Niepodległości. Tradycyjnie wręczono festiwalowe nagrody - „Ryngrafy Niepodległości” i „Szablę Niepodległości”. W drugiej części wieczoru zaprezentowano obszerny fragment produkowanego właśnie filmu „Pierwsi Niepodlegli”.

 

Gala Festiwalu Niepodległości to impreza organizowana oddolnie przez liczne lokalne stowarzyszenia i środowiska patriotyczne, skupione w Kapitule Festiwalu, na czas tegorocznych obchodów przekształconej w Społeczny Komitet Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości.

W czasie Gali, która odbyła się 29 października, podsumowano dotychczasowe efekty projektu edukacyjno- badawczo- filmowego pod tym właśnie tytułem. Są to m.in. poświęcone najważniejszym bohaterom pierwszych chwil  niepodległości - 70 kart, plakatów i mini-prezentacji filmowych, 40 filmów krótkometrażowych o łącznym czasie trwania blisko 8 godzin oraz wystawa plenerowa.

„Ryngrafy Niepodległości” trafiły w tym roku do rąk Bogusława Andrzeja Baczyńskiego - jednego z działaczy tzw. I Solidarności w Tarnowie. To niestrudzony opiekun istniejących w województwie małopolskim i podkarpackim, zanikających grobów ofiar rabacji galicyjskiej z 1846 roku. Autor dokumentacji historycznej kilkuset takich miejsc w naszym i sąsiednim województwie. Zinwentaryzował na terenie Tarnowa i dawnego województwa tarnowskiego wszystkie mogiły zamordowanych podczas rabacji szlachciców, administratorów majątków, księży, powstańców. Od lat walczy o ochronę prawną dla mogił powstańczych z 1846 roku w województwie małopolskim i podkarpackim oraz o wpisanie ich do rejestru grobów wojennych przez odpowiednie urzędy wojewódzkie. Autor wydanej niedawno monografii „Mogiła rabacyjna na Starym Cmentarzu w Tarnowie, wykaz pochowanych”. Wybitny genealog i wielki znawca metryk rodzin ziemiańskich, urzędniczych, mieszczańskich Tarnowa i powiatu z okresu zaborów.

Drugim laureatem został Hubert Miękina - młody działacz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, wiceprezes Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, organizator wielu uroczystości patriotycznych, wystaw i zbiórek,  inicjator pomnika poległych żołnierzy 16pp w zwycięskiej bitwie pod Dawidowem k/Lwowa na starym polskim cmentarzu, inicjator placu węgierskiego w Tarnowie, skweru ks. kpt. P. Gajdy, skweru Obrońców Grodna 1939 roku oraz oczekujących na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie: ronda Danuty Siedzikówny „Inki” oraz skweru dr. płk. J. Pertkiewicza.

Z kolei Szablę Niepodległości – najwyższe festiwalowe wyróżnienie, przyznawane za całokształt działalności społecznej i krzewienie postaw niepodległościowych, otrzymał płk dr Mieczysław Korczak - rocznik 1921, żołnierz legendarnego oddziału Armii Krajowej „Jędrusie”, pseudonim „Dentysta” i „Zagorzujko”, stomatolog. Trzy razy był aresztowany przez komunistów, przesłuchiwany i torturowany. Po wojnie ukończył studia stomatologiczne na Akademii Medycznej w Łodzi, a od 1951 roku zamieszkał wraz z żoną Janiną i trójką dzieci w Tarnowie. Przez 10 lat pracował w ośrodku zdrowia w Mościcach, później kierował powiatową i wojewódzką poradnią stomatologiczną w Tarnowie. Był też wojewódzkim i krajowym specjalistą z dziedziny chirurgii stomatologicznej, brał czynny udział w działalności Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Założyciel sieci szkolnych gabinetów stomatologicznych w większości szkół w Tarnowie i w regionie tarnowskim. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Partyzanckim AK, Zasłużony dla Miasta Tarnowa, Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej oraz Medalem Pro Patria. W kwietniu br. został Honorowym Obywatelem Miasta Tarnowa.

Fot. ks. Zbigniew Wielgosz, Tarnowski Gość Niedzielny

30.10.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |