Nagrody im.Tertila wręczone

 Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego, która odbyła się w Ratuszu 30 października, ogłoszone zostały wyniki dwunastej już edycji konkursu o Nagrodę im.Tadeusza Tertila. W konkursie udział wzięły prace dyplomowe o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim.

 

W tegorocznej, dwunastej już edycji konkursu o Nagrodę im.Tadeusza Tertila, o nagrody tradycyjnie ubiegać mogli się autorzy prac dyplomowych, obronionych w roku akademickim, w którym odbywa się konkurs, będący absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,  mieszkający na stałe w Tarnowie lub powiecie tarnowskim. Nagrody przyznane zostały w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska, przy czym w przypadku tej drugiej, oddzielnie oceniano prace z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, oddzielnie z pozostałych nauk. Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w tarnowskim Ratuszu 30 października, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego. W tym roku w Nagrody im.Tadeusza Tertila otrzymali: w kategorii prace magisterskie – obszar nauk humanistyczno-społecznych - Justyna Wojtas, absolwentka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie za pracę „Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej przez dzieci ze spektrum autyzmu i sprzężeniami”. W kategorii prace magisterskie – obszar nauk techniczno-przyrodniczych - Marlena Sówka, absolwentka Politechniki Rzeszowskiej za pracę „Miejskie bieguny wzrostu – koncepcja urbanistyczna”. W kategorii prace licencjackie i inżynierskie - Piotr Derlaga, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie za pracę projektową „Opracowanie identyfikacji wizualnej święta odzyskania niepodległości: Tarnów – pierwszy niepodległy”. Wyróżniono także: Paulinę Bubisz, absolwentkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę „Depopulacja i zjawisko «shrinking cities» jako wyzwanie dla polskiej polityki miejskiej na przykładzie miasta Tarnowa”, Piotra Boryczkę za pracę „Koncepcja wdrożenia systemu zarządzania trwałym majątkiem produkcyjnym wg wymagań normy ISO 55001 w przedsiębiorstwie chemicznym”, Joannę Baran, absolwentkę Politechniki Krakowskiej za pracę „Galeria Sztuki Współczesnej w Tarnowie-Mościcach. Modernizm Utracony”, Edytę Mazur, absolwentkę Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za pracę „Występowanie lekoopornych szczepów Staphylococcus aureus i Escherichia coli w miejscach użyteczności publicznej jako potencjalny czynnik zagrożenia zdrowia”, Edytę Czarną, absolwentkę Politechniki Świętokrzyskiej za pracę „Sacrum – znaczenie – światło. Zespół sakralny w Tarnowie” i Konrada Niemca, absolwenta Politechniki Krakowskiej za pracę „Ocena jakości wód cieku Wątok”. Werdykt odczytał Piotr Augustyński przewodniczący Kapituły, zastępca prezydenta Tarnowa ds. rozwoju gospodarczego, a nagrody wręczali: Roman Ciepiela Prezydent Miasta Tarnowa, Roman Łucarz Starosta Powiatu Tarnowskiego, Ryszard Pagacz przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, oraz Paweł Smoleń przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego.

  

30.10.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |