Druga sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 W czwartek, 29 listopada, w siedzibie starostwa przy ulicy Narutowicza odbędzie się druga sesja Rady Powiatu Tarnowskiego szóstej kadencji. Początek obrad o godzinie 11.00.

 

W siedzibie starostwa przy ulicy Narutowicza odbędzie się 29 listopada o godzinie 11.00 druga sesja Rady Powiatu Tarnowskiego.

Radni powołają m.in. przewodniczących Komisji, przyjmą uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, podejmą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu oraz uchwały budżetowej na rok bieżący.

Ponadto radni zapoznają się z informacją o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za 2017 rok przez podmioty wskazane w ustawie o samorządzie powiatowym oraz informacją Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2017 rok.

Łącznie projekt porządku obrad sesji liczy 24 punkty.

27.11.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |