„Niepodległa” w szkołach powiatu

 Cztery szkoły średnie Powiatu Tarnowskiego realizowały przedsięwzięcia związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, finansowane z projektu „Wolność, Godność, Niepodległość”. Środki pochodzą od Ministra Edukacji Narodowej  i przyznawane są w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

 

Cztery szkoły Powiatu Tarnowskiego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie „Wolność, Godność, Niepodległość” , wpisującym się w Program Wieloletni „Niepodległa”. Wartość dofinansowania przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla tych czterech szkół wyniosła 40 tysięcy złotych, po 10 tysięcy dla każdej placówki. Realizacja zadań odbywała się do 30 listopada 2018 roku. Każda szkoła zobligowana była do zorganizowania wycieczki historycznej oraz wystawy pamiątek i eksponatów, tematycznie nawiązujących do idei programu. W związku z tym uczniowie ZSOiZ w Ciężkowicach odbyli wycieczkę do miejsc związanych z postacią patrona szkoły - Ignacego J. Paderewskiego. W Warszawie zwiedzili m.in. Stare Miasto, Katedrę św. Jana wraz z podziemiami, gdzie znajduje się grób I. J. Paderewskiego, Hotel Bristol - ufundowany przez Paderewskiego, Grób Nieznanego Żołnierza, pomnik I. J. Paderewskiego w Parku Ujazdowskim. W Poznaniu wycieczka prowadziła szlakiem Powstania Wielkopolskiego, a w Krakowie centralnym punktem był usytuowany na Placu Matejki, a ufundowany przez I. J. Paderewskiego w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, Pomnik Grunwaldzki.

ZSOiZ w Gromniku zorganizował dla swoich uczniów wycieczkę zagraniczną na Ukrainę pod hasłem: „Droga do niepodległej śladami bohaterów z obroną Lwowa w tle”. Młodzież miała okazję zobaczyć miejsca tematycznie związane z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej. Na trasie ich wycieczki znalazł się m.in. Cmentarz Łyczakowski z Cmentarzem Obrońców Lwowa. Z kolei uczniowie ZSLiT w Wojniczu udali się do Warszawy, szlakiem miejsc związanych z postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczniowie zwiedzili Zespół Rezydencji Prezydenta RP - Belweder, Zamek Królewski, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Do stolicy wybrali się także uczniowie ZSP w Zakliczynie. Młodzież zwiedziła Cmentarz Wojskowy na Powązkach, podziemia Katedry św. Jana, Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Bramę Straceń. Odwiedziła też Grób Nieznanego Żołnierza.

W każdej ze szkół przygotowana została wystawa pamiątek i eksponatów, tematycznie nawiązujących do 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ZSOiZ w Ciężkowicach w jej centrum był patron szkoły - jeden z Ojców Niepodległości - I. J. Paderewski. Ekspozycję zatytułowaną „Życie codzienne Galicji okresu międzywojennego 1918-1939” przygotowała młodzież ZSOiZ w Gromniku, a uczniowie ZSLiT w Wojniczu już od września rozpoczęli zbiórkę eksponatów oraz zdjęć, co zaowocowało wystawą  „Wojnicz na starych fotografiach podczas I wojny światowej i stary Wojnicz”. Uczniowie i nauczyciele ZSP w Zakliczynie przygotowali wystawę „Dzięki nim jesteśmy wolni”, która prezentowała materiały w postaci fotografii i rysunków obrazujących tych, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości.

 

05.12.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |