Konsultacje społeczne

 Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące sieci linii komunikacji miejskiej w Tarnowie i częstotliwości kursów autobusowych. Uwagi do przedłożonego przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie dokumentu zgłaszać można do 8 stycznia.

 

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje o przedłożeniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pod nazwą „Optymalizacja sieci linii komunikacji miejskiej w Tarnowie”. Przeanalizowany w nim został obecny układ linii komunikacji miejskiej oraz zaproponowany - na podstawie przeprowadzonych badań i analiz – nowy, wraz ze zmienionym układem ilości i częstotliwości wykonywanych kursów na poszczególnych liniach. Konsultacje prowadzone będą do 8 stycznia. Wnioski, uwagi i opinie przekazywać można w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi przesyłać można na adres mailowy: zdik@zdik.tarnow.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne” bądź listowną na adres: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów. Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/zdik,a,1533094,ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-dot-optymalizacji-sieci-linii-tarnowskiej-komunikacji-miejski.html

19.12.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |