L4 pod kontrolą

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek prowadzić kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W trzecim kwartale 2018 roku tarnowski ZUS skontrolował ponad 579 osób. W 27 przypadkach wydano decyzję pozbawiającą prawa do zasiłku.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek prowadzić kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Kontrole wykazują  czy chorzy prawidłowo korzystają z chorobowego, czy też nie wykorzystują ten okres na dorabianie do pensji,  wycieczki, remonty mieszkań lub prace w gospodarstwie.

W trzecim kwartale 2018 roku tarnowski ZUS skontrolował ponad 579 osób. W 27 przypadkach wydano decyzję pozbawiającą prawa do zasiłku. Kwota cofniętych zasiłków z tytułu niewłaściwego wykorzystania zwolnień lekarskich wyniosła 57,4 tys. złotych. Łącznie, od początku roku, ZUS w Tarnowie skontrolował prawie dwa tysiące osób, z czego 78 pozbawiono prawa do  zasiłku w wyniku niewłaściwego wykorzystania zwolnienia. Kwota cofniętych zasiłków z tego tytułu to ponad 101,2 tys. złotych.

Do czasu powszechnego wejścia w użycie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co stało się 1 grudnia, Zakład miał obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie, wszystkim tym, którzy w ciągu siedmiu dni nie dostarczyli zwolnienia do pracodawcy lub ZUS. Świadczenie było obniżane za każdy dzień zwłoki, począwszy od ósmego dnia zwolnienia. W całym kraju ZUS obniżył z tego tytułu świadczenie chorobowe na kwotę blisko o 794,1 tys. zł (11,3 tys. osób), a w okresie od stycznia do września 2018 roku o  prawie 2,9 mln zł (43,5 tys. osób).

23.12.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |