Bezpieczna Małopolska – bezpieczny Borzęcin

 Trzy jednostki OSP z terenu gminy Borzęcin: OSP Bielcza, OSP Borzęcin Górny i OSP Przyborów otrzymały sprzęt zakupiony w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2018”. Koszt zakupu sprzętu zamknął się kwotą ponad 30 tysięcy  złotych, w tym dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego to jej połowa.

 

Trzy jednostki OSP z terenu gminy Borzęcin: OSP Bielcza, OSP Borzęcin Górny i OSP Przyborów otrzymały sprzęt zakupiony w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2018”. Uroczyste wręczenie zakupionego wyposażenia odbyło się w Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy. Koszt zakupu sprzętu w ramach programu zamknął się w 2018 roku kwotą 32 605,12 złotych, w tym dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego wyniosło 15 473 złotych, a wkład własny gminy to 17 132,12 złotych. OSP Przyborów na wkład własny zabezpieczyła środki będące w dyspozycji jednostki.

- Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa małopolskiego OSP Bielcza wzbogaciła się o motopompę szlamową Honda WTX 30 1200/l oraz zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami kramera, OSP Borzęcin Górny otrzymała dwa radiotelefony z zestawem podhełmowym, wytwornicę pianową oraz ubranie specjalne, a OSP Przyborów dwa aparaty ochrony dróg oddechowych – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej podkreślając, że gmina od wielu lat korzysta z możliwości jakie dają programy zewnętrzne, celem wsparcia jednostek w zakresie ich doposażenia i rozbudowy bazy lokalowej.

Jak zapowiada wójt Kwaśniak, wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wzrosną w budżecie na 2019 rok niemal trzykrotnie. - Takie zapisy znalazły się w projekcie budżetu, który przedłożyłem radnym - informuje wójt.

W projekcie przyszłorocznego budżetu na wydatki związane z funkcjonowaniem OSP zapisano ponad 904 tysiące złotych, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 221 tysięcy złotych, a wydatki majątkowe 683 tysiące złotych. W ramach wydatków majątkowych planuje się m.in. zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Bielcza. Zapisano również środki na rozpoczęcie budowy remizy OSP w Borzęcinie Dolnym. Inwestycja oczekuje na dofinansowanie w ramach RPO WM.

24.12.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |