Powiat z budżetem

 Dochody na poziomie 167 milinów złotych, wydatki wynoszące 171 milionów. Rada Powiatu Tarnowskiego uchwaliła budżet powiatu na rok 2019. Największym problemem jest subwencja oświatowa, która wynosi 37 milionów złotych, podczas gdy wydatki na oświatę wyniosą prawie 45 milionów.


Blisko 167 milionów złotych - tyle wyniosą dochody Powiatu Tarnowskiego w 2019 roku. To wzrost o 15% w stosunku do mijającego roku. Tym samym, od kilku lat, utrzymuje się tendencja stałego wzrostu dochodów powiatu.
- Warty podkreślenia jest wzrost dochodów z tytułu podatku PIT. To świadczy o coraz lepszej sytuacji na rynku pracy, zarówno ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Cztery lata temu z tego tytułu mieliśmy 20 mln zł dochodu, natomiast w 2019 roku wyniesie on 34 mln. To wzrost o ponad 50% - mówi starosta tarnowski Roman Łucarz.

Ważną składową powiatowego budżetu jest subwencja oświatowa, która w przyszłym roku wyniesie 37 mln złotych. Na pokrycie kosztów funkcjonowania oświaty powiatowej planowane jest natomiast wydatkowanie kwoty prawie 45 mln złotych. - Trend dokładania do oświaty wciąż się utrzymuje i jako samorząd powiatowy, nie jesteśmy w tym przypadku wyjątkiem. W przyszłym roku musimy dołożyć 20% do subwencji oświatowej - tłumaczy starosta.

Budżet na 2019 rok jest deficytowy. Wydatki planowane są na poziomie prawie 171 mln złotych, a to oznacza deficyt w wysokości 4,5 mln złotych. - Planujemy pokryć go z kredytu. W sumie zaciągniemy kredyt w wysokości dziewięć milionów złotych, jednak, co warto zaznaczyć, w 2019 roku będziemy mieć kumulację naszych powiatowych inwestycji - wyjaśnia starosta Łucarz.

Wśród największych inwestycji w roku 2019 przewiduje się między innymi: drugi etap budowy drogi z Karwodrzy do Ładniej za kwotę około 12 mln złotych (w ramach RPO WM); rozpoczęcie rozbudowy drogi Zakliczyn - Stróże za kwotę 350 tysięcy złotych (w ramach RPO WM); budowę mostu w Lubaszowej za prawie pięć milionów złotych.

- Dużym wyzwaniem dla nas jest także realizacja programu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego, finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Obecnie na rynku działa niewiele firm - wykonawców, stąd przetargi wychodzą zdecydowanie powyżej kwot kosztorysowych. Problem ten dotyka praktycznie wszystkie powiaty w Małopolsce - tłumaczy Roman Łucarz.

Włodarz powiatu zaznacza również, iż w roku 2019 samorząd powiatowy ostatecznie upora się z kwestią rekompensat za majątki przejęte przez państwo po zakończeniu wojny. - W budżecie powiatu mamy zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań za bezumowne użytkowanie przez powiat nieruchomości, w której działa DPS w Stróżach. Jest to kwota 750 tysięcy złotych. Tym samym w całości spłacimy nasze zobowiązania wobec spadkobierców tego majątku.

31.12.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |