Tarnów ma budżet na bieżący rok

 Podczas sesji 3 stycznia, Rada Miejska w Tarnowie przegłosowała podjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, ośmioro wstrzymało się od głosu, głosów przeciw nie było.

 

3 stycznia Rada Miejska w Tarnowie przyjęła uchwałę budżetową na rok bieżący. - W imieniu mieszkańców dziękuję za przyjęcie budżetu. Dziękuję za kompromis, który udało się zbudować. Wiem, że nie był on łatwy – mówił po przyjęciu uchwały prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. - Życzę państwu, aby również dla was ten budżet był źródłem satysfakcji. Dziękuję za pracę, którą wspólnie wykonaliśmy od wyborów do dziś. Przed głosowaniem skarbnik miasta, Sławomir Kolasiński poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała projekt przyszłorocznego budżetu Tarnowa, z uwagą o wysokim poziomie zadłużenia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, ośmioro wstrzymało się od głosu, głosów przeciw nie było.

Część zapisanych w budżecie inwestycji jest kontynuacją działań już rozpoczętych, inne pojawiają się po raz pierwszy. Niemal 13,5 mln złotych zostanie przeznaczone na dalszą integrację transportu publicznego, a nakłady na inwestycje drogowe wyniosą 117 milionów złotych, z czego ponad 25 milionów posłuży poprawie jakości dróg lokalnych. Kolejne zadania to dokończenie budowy Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” i kontynuacja tworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej „Komunalna”. Wśród inwestycji sportowych zapisano między innymi rozpoczęcie przebudowy stadionu miejskiego i kontynuację budowy hali „Jaskółka”, a w dziedzinie kultury i  edukacji znalazło się dokończenie budowy sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych i Tarnowskiego Parku Doświadczeń w Rynku 4.

Prognozowane dochody budżetu wyniosą blisko 760 milionów złotych, a wydatki miasta w 2019 roku nieco przekroczą 873 miliony.

Deficyt wyniesie ponad 113 milionów złotych, a poziom zadłużenia miasta na koniec roku przekroczy 519 milionów złotych. Miejski dług był jednym z głównych tematów, poruszanych przez radnych w czasie dyskusji, poprzedzającej głosowanie. Radni złożyli do projektu budżetu ponad 130 poprawek. Znaczna ich część została przyjęta w prezydenckiej autopoprawce.

 

 

 

03.01.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |