Szanse dla Małopolski i Tarnowa

 W Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie odbyła się dzisiaj konferencja regionalna dotycząca konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Spotkanie zorganizowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z samorządem województwa małopolskiego.

 

Od połowy 2017 roku są prowadzone prace nad aktualizacją zintegrowanych krajowych strategii sektorowych, które wraz ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) określą model polityki rozwoju Polski na najbliższą dekadę.

Konferencja regionalna w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie była okazją do dyskusji nad kształtem polityki regionalnej do roku 2030. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwa Innowacji i Rozwoju.

- Tarnów zmaga się z problemami związanymi m.in. z odpływem mieszkańców, starzejącym się społeczeństwem czy utratą funkcji społecznych, gospodarczych i administracyjnych. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego stworzy szanse, aby i duże miasta i mniejsze ośrodki, takie jak choćby Tarnów dynamicznie się rozwijały. Do wspierania rozwoju regionalnego i lokalnego potrzebujemy współdziałania rządu, samorządu, organizacji społecznych, ale także przedsiębiorców – mówiła Anna Pieczarka z zarządu województwa. - Małopolska, podobnie jak inne regiony staje przed wzywaniem określenia swojej polityki rozwoju na najbliższą dekadę. Wizja rozwoju Małopolski zostanie zawarta w nowej strategii rozwoju województwa do roku 2030.

Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Innowacji i Rozwoju zaznaczył, że rząd chce rozmawiać o najważniejszych dokumentach strategicznych nie tylko w Warszawie, Krakowie, ale także w średnich miastach, takich jak Tarnów, równie ważnych dla rozwoju kraju.

07.01.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |