Rehabilitacja po nowemu

 Od nowego roku pacjenci korzystający z rehabilitacji mają uzyskiwać tylko te zabiegi, które znajdują uzasadnienie w zdiagnozowanej dysfunkcji narządu ruchu. Co więcej, o liczbie poszczególnych zabiegów, rodzajach cyklu i okolicy ciała, w której będą one wykonywane, będzie teraz decydował fizjoterapeuta, a nie – jak dotychczas - lekarz POZ. W efekcie ma być szybciej i skuteczniej.

 

Szybciej i skuteczniej - taki powinien być skutek zmian, które dotyczą świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji. Pacjenci od początku nowego roku mają uzyskiwać tylko konieczne zabiegi, które znajdują uzasadnienie w zdiagnozowanej dysfunkcji narządu ruchu. O liczbie poszczególnych zabiegów, rodzajach cyklu i okolicy ciała, w której będą one wykonywane będzie teraz decydował fizjoterapeuta, a nie – jak dotychczas - lekarz POZ. W myśl nowych przepisów, jedynie lekarze specjalizujący się w samej rehabilitacji lub pokrewnych dziedzinach mogą ukierunkowywać fizjoterapeutę na realizację określonych zabiegów. Zdaniem samych fizjoterapeutów, rozwiązanie pomoże w lepszym dostosowaniu zabiegów do potrzeb. Zdarzało się bowiem, że od czasu wypisania skierowania do rozpoczęcia terapii mijało sporo czasu. W związku z tym zmieniały się potrzeby samych pacjentów. - Np. pacjent, którego bolała szyja odczuwał już ból w niższej części kręgosłupa. A my w takiej sytuacji zmuszeni byliśmy odsyłać pacjentów raz jeszcze do lekarzy, ponieważ nie mogliśmy samodzielnie podejmować decyzji o zmianie przebiegu terapii – mówi Ewa Wszołek kierująca pracą Ośrodka Rehabilitacji Centrum Zdrowia Tuchów.

Przychodnia czy inny ośrodek musi teraz przekazywać lekarzowi wypisującemu skierowanie informację zwrotną np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych rozwiązań informatycznych, służących przekazywaniu danych. Ma to umożliwić weryfikację prawidłowości decyzji o skierowaniu pacjenta na terapię oraz pomóc w ocenie efektywności samej rehabilitacji. Chodzi też o kompleksową opiekę, za którą odpowiada lekarz. Od 1 stycznia zmienił się także przebieg czynności podczas wizyt fizjoterapeutycznych. Dotychczas zawsze należało przeprowadzać wszystkie czynności wchodzące w zakres wizyty, pomimo że nie zawsze było to uzasadnione. Teraz nie ma już takiego obowiązku. Warto dodać, że skierowania na fizjoterapię wystawione przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, które nie zostały zrealizowane, zachowują ważność.

09.01.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |