Bronisław Wiatr nie żyje

 W wieku 91 lat zmarł Bronisław Wiatr, działacz społeczny, przewodnik turystyczny, fotograf, były radny Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

Bronisław Wiatr urodził się w 1928 roku w Chorążcu k. Dąbrowy Tarnowskiej. Po maturze rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, które musiał przerwać z powodu złego stanu zdrowia. Od 1958 roku pracował w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, następnie kierował Wydziałem Budżetowo-Gospodarczym.
W latach siedemdziesiątych był zatrudniony w tarnowskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie założył Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”, za co wyrzucono go z pracy. Od 1982 roku pracował w tarnowskim oddziale firmy Igloopol. Działał w konspiracyjnych strukturach „Solidarności”. W roku 1984 został aresztowany przez SB. Zwolniono za poręczeniem biskupa Jerzego Ablewicza z uwagi na stan zdrowia. W 1989 roku działał w tarnowskim Komitecie Obywatelskim, w 1994 roku został radnym Rady Miejskiej Tarnowa, w której pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki).
Był również pasjonatem fotografii. Sprawował kolejno funkcje prezesa, wiceprezesa i honorowego prezesa Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Był organizatorem i komisarzem wystaw fotografii artystycznej w Tarnowie, jak również przewodnikiem turystycznym, przewodnikiem beskidzkim i terenowym, pilotem rajdów i wycieczek, zwłaszcza górskich.
Otrzymał m.in. Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaki Zasłużony Działacz Kultury, Za Zasługi dla Turystyki, Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Zasłużony dla Województwa Tarnowskiego.

28.01.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |