Medale „Pro Patria” dla wicestarosty i burmistrza

 Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma oraz Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak uhonorowani zostali medalami „Pro Patria”, cywilnym odznaczeniem za zasługi w kultywowaniu tradycji niepodległościowych. Uroczystość odbyła się 1 lutego w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

 

Medal „Pro Patria” jest nadawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wnioski o jego przyznanie składać mogą m.in. organizacje kombatanckie. Tym medalem odznaczani są weterani walk o niepodległość, starający się do końca swoich dni być aktywni i działający na rzecz swoich koleżanek i kolegów w związkach kombatanckich, ale także honorowane są następne pokolenia, dbające o polską tradycję niepodległościową i przenoszące ją w przyszłość.

1 lutego, w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie wręczone zostały medale „Pro Patria”. Oprócz wicestarosty Jacka Hudymy i burmistrza Dawida Chrobaka, medale z rąk Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymało także sześć innych osób, m.in. Jan Kosiorowski , dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie,  Kazimierz Socha–Borzestowski, inicjator nadania Parkowi w Kartuzach imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, Kamil Janczarek, prezes Stowarzyszenia im. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”  i ks. Leszek Pachuta – kapłan diecezji sandomierskiej oraz dyrektor Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu.

Jacek Hudyma i Dawid Chrobak od lat zaangażowani są w propagowanie postaw patriotycznych i podejmują różne działania w celu upamiętniania Żołnierzy Niezłomnych, m.in. płk Adama Boryczki, cichociemnego, działacza podziemia niepodległościowego z Wierzchosławic oraz kpt. Jana Dubaniowskiego ps. „Salwa”, dowódcy oddziału partyzanckiego, działającego na terenie ziemi zakliczyńskiej. W tym roku w Zakliczynie po raz kolejny odbędą się powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

03.02.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |