Kamienica już miejska

 W połowie 2017 roku prezydent Tarnowa wystąpił do sądu z wnioskiem o stwierdzenie, że Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie własność, wartej ponad półtora miliona złotych, nieruchomości przy ulicy Matejki. Satysfakcjonujące miasto orzeczenie wydane zostało w kwietniu ubiegłego roku,  a teraz stało się prawomocne. Oznacza to, że miasto stało się właścicielem kolejnej nieruchomości.

 

Sąd Rejonowy w Tarnowie uznał, że Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie własność wartej ponad półtora miliona złotych nieruchomości przy ulicy Matejki 5. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił do sądu prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. To kolejne postępowanie sądowe, związane z roszczeniami spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości, które zostało rozstrzygnięte na korzyść miasta. Sprawa ma swój początek w listopadzie 2011 roku, gdy następcy prawni byłych współwłaścicieli kamienicy podjęli kroki sądowe, które doprowadziły do utraty tytułu prawnego do tej nieruchomości, uzyskanego przez Skarb Państwa w 1985 roku. W czerwcu 2017 roku prezydent Tarnowa wystąpił do sądu z wnioskiem o stwierdzenie, że Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie własność nieruchomości. - Satysfakcjonujące miasto orzeczenie Sądu Rejonowego w Tarnowie, stwierdzające zasiedzenie, zostało wydane w kwietniu 2018 roku, a w tym tygodniu stało się prawomocne, gdyż Sąd Okręgowy w Tarnowie oddalił apelacje, złożone przez uczestniczki postępowania – wyjaśnia reprezentujący Gminę Miasta Tarnowa mecenas Grzegorz Szczerba, zastrzegając jednocześnie, że uczestnicy mogą jeszcze składać skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Korzystne orzeczenie zostało uzyskane dzięki współpracy z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Oddala ono groźbę konieczności wydania cennej nieruchomości i zaspokojenia potencjalnych roszczeń o zapłatę za bezumowne z niej korzystanie. Orzeczenie powinno być satysfakcjonujące także dla lokatorów, bo zabezpiecza ich interesy. Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 548 metrów kwadratowych, której wartość wraz z budynkiem oszacowana została na 1 518 825 złotych.

 

04.02.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |