Ruszył nabór do budżetu obywatelskiego

 Prawie cztery miliony złotych przeznaczy Tarnów na realizację zadań w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Projekty zgłaszać można do 12 kwietnia, a o tym, który z nich otrzyma dofinansowanie, zdecydują mieszkańcy. Wyniki znane będą pod koniec czerwca.

 

Można już zgłaszać propozycje do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Na realizację tych, które mieszkańcy pod koniec czerwca wskażą w głosowaniu, miasto przeznaczy blisko cztery miliony złotych. Na zgłaszanie swoich propozycji mieszkańcy mają miesiąc - projekty będą przyjmowane do 12 kwietnia. Może to być na przykład budowa, modernizacja albo remont elementu miejskiej infrastruktury - chodnika, ulicy, boiska, placu zabaw czy skweru. Zgłaszać można również działania, mające na celu poprawę życia oraz wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym czy sportowym. Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie na specjalnym formularzu, wypełnionym na komputerze.  Formularze można składać osobiście  w siedzibach Urzędu Miasta Tarnowa: przy ulicy Nowej 4 i przy ulicy Mickiewicza 2 lub wysłać pocztą. Koszty realizacji jednego projektu muszą się mieścić w granicach pomiędzy 100 a 500 tysięcy złotych. Projekty mogą zgłaszać wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Tarnowie oraz osoby, które ukończyły 16 lat i są użytkownikami Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji premium. Pomysłodawca musi zebrać pod swoim projektem co najmniej 100 podpisów mieszkańców, popierających jego inicjatywę. Lista projektów, dopuszczonych do głosowania, zostanie ogłoszona 3 czerwca, głosowanie potrwa dwa tygodnie, od 10 do 24 czerwca, a wyniki głosowania znane będą 28 czerwca. Tak jak w latach ubiegłych, urzędnicy będą w razie potrzeby służyć autorom projektów informacjami, dotyczącymi między innymi możliwości realizacji, lokalizacji lub kosztów projektów. Konsultacje poprowadzą pracownicy Zarządu Dróg i Komunikacji, Wydziału Infrastruktury Miejskiej, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Kultury, Wydziału Sportu i Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydziału Geodezji. Urzędnicy będą dyżurować w dni robocze, od godziny 13.00 do 15.00, a wyjaśnienia będzie można uzyskać na spotkaniu, mailowo lub telefonicznie. pomogą też przy wypełnianiu formularza. Wszelkie informacje dotyczące tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, a także formularze zgłoszeniowe można znaleźć pod adresem: bo.tarnow.pl.

 

12.03.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |