Borzęcin – inwestycja na finiszu

 Przetarg ogłoszony został 6 marca, ale zgodnie z zapisami, prace powinny zakończyć się we wrześniu. Gmina Borzęcin przystępuje do budowy ostatniego odcinka zabezp8ieczeń przeciwpowodziowych na drodze „Wał Lewy” w Borzęcinie. Samorząd otrzymał na ten cel jedną z najwyższych promes w Małopolsce – ponad 2 miliony złotych.

 

Gmina Borzęcin otrzymała jedną z najwyższych promes w Małopolsce - 2 miliony 800 tysięcy złotych, na odbudowę infrastruktury komunalnej i stabilizację osuwisk. W powiecie brzeskim promesę otrzymały dwa samorządy: Borzęcin i Dębno. - To niezwykle ważne zadanie dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości, stanowiące kontynuację prowadzonych po powodzi w 2010 roku prac, w wyniku którego nie tylko odbudowana zostanie droga, ale również wybudowane zostaną murki zaporowe zabezpieczające zarówno konstrukcję drogi przed uszkodzeniem w wyniku kolejnych wezbrań, jak również okoliczne zabudowania i posesje – mówi Janusz Kwaśniak, Wójt Gminy Borzęcin. Prace będą prowadzone na 350-metrowym odcinku drogi "Wał Lewy" w Borzęcinie, na wysokości tzw. Starej Wsi. Planowany zakres prac obejmuje wykonanie zabezpieczenia powodziowego dróg gminnych wraz ze stabilizacją górnej części wałów w postaci bariery betonowej zintegrowanej z konstrukcją stabilizującą,  wykonanie odwodnienia drogi wraz z przeprowadzeniem przez konstrukcję zabezpieczenia z montażem klap zwrotnych, budowę zjazdów do międzywala utwardzonych płytami ażurowymi oraz odbudowę nawierzchni bitumicznej drogi wraz z mijankami, z miejscową podbudową z kruszywa łamanego.

- Do tej pory wykonano odbudowę dróg wraz z zabezpieczeniem powodziowym na odcinku o długości 6 860 metrów, co stanowi 95,15% przewidywanych prac. Łączna wartość nakładów na realizację tej inwestycji zamknęła się kwotą 13 milionów 705 tysięcy 613 złotych. O środki finansowe na dokończenie tego projektu zabiegaliśmy od kilku lat.  Pozyskana promesa pozwoli na sfinalizowanie przedsięwzięcia. Dziękuję Panu Ministrowi i Panu Wojewodzie za zrozumienie wagi problemu i konieczności dokończenia tego niezwykle ważnego w kontekście zabezpieczenia powodziowego miejscowości Borzęcin zadania - mówi wójt Janusz Kwaśniak.

Przetarg ogłoszony został 6 marca. Zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prace powinny zakończyć się we wrześniu.

 

 

13.03.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |