Ruszyły matczyne emerytury

 Od 1 marca można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające z programu Mama 4 plus. W Małopolsce wnioski o świadczenie złożyło 3,5  tysiąca osób. Największe zainteresowanie jest w Nowym Sączu, najmniejsze w Krakowie.

 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma zapewnić niezbędne środki utrzymania kobietom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z powodu wychowywania dzieci w ogóle nie podjęły pracy.  O świadczenie w wysokości do 1100 złotych mogą starać się matki, które urodziły lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W określonych przypadkach świadczenie może zostać przyznane ojcu dzieci ,np. gdy matka zmarła lub gdy dzieci porzuciła. Matczyne emerytury przysługują osobom, które ukończyły powszechny wiek emerytalny. Przepisy dotyczące programu Mama 4 plus weszły w życie 1 marca, jednak z uwagi na duże zainteresowanie programem, wnioski można było składać już od połowy lutego. Tym sposobem, jeszcze przed 1 marca, do małopolskich oddziałów ZUS wpłynęło ponad 600 wniosków. Do tej pory w Małopolsce zarejestrowano 3,5 tysiąca wniosków o rodzicielskie świadczenia uzupełniające. Najwięcej w oddziale ZUS w Nowym Sączu – po9nad 1,2 tysiąca, najmniej w Krakowie – 719. Większość wniosków pochodzi od kobiet między 60 a 69 rokiem życia, które urodziły i wychowały dokładnie czwórkę dzieci. Tylko siedem wniosków w całym województwie złożyli mężczyźni (trzy w Nowym Sączy, po dwa w Krakowie i Tarnowie). Najstarsza, starająca się o świadczenie matka, ma 99 lat.  Najwięcej, bo aż siedemnaścioro dzieci, wychowała kobieta, która złożyła wniosek w krakowskim oddziale ZUS. Do tej pory w województwie małopolskim  decyzję o przyznaniu świadczenie otrzymalo ponad tysiąc osób. Przeciętna wysokość przyznanych świadczeń to 355 złotych. We wszystkich placówkach ZUS czekają przeszkoleni pracownicy, którzy poza udzielaniem szczegółowych informacji, pomagają także w wypełnieniu wniosków. Więcej informacji o tym jak otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające można znaleźć na stronie www.zus.pl.

 

22.03.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |