O pomocy dzieciom krzywdzonym

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach zapraszają do udziału w konferencji „Pomoc dziecku krzywdzonemu”. Konferencja odbędzie się 4 kwietnia w Spichlerzu Dworskim w Ryglicach.


W czwartek, 4 kwietnia o godzinie 10.00, w Spichlerzu Dworskim w Ryglicach przy ulicy Tarnowskiej 29 rozpocznie sie konferencja „Pomoc dziecku krzywdzonemu”, do udziału w której zapraszają Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach. Podczas konferencji przewidziane zostały dwie prelekcje. Pierwszą - „Współczesny wymiar postrzegania przemocy, pornografii i uzależnień” wygłosi Katarzyna Kudyba - pedagog resocjalizacji, trener profilaktyk. Z kolei Agnieszka Szymańska, psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie  przedstawi zagadnienie „Różne oblicza przemocy wobec dziecka”. Jak podkreśla Anna Górska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, konferencja porusza tematykę niezwykle ważną i wrażliwą społecznie, istotną między innymi w aspekcie wychowania i opieki nad dzieckiem. Jest ona szczególnie adresowana do pracowników samorządowych, nauczycieli i wychowawców, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli organizacji społecznych, działających na rzecz dobra dzieci. Rejestracja uczestników konferencji rozpocznie się o godzinie 9.30.

 

25.03.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |