Zrób to mammo

 W Małopolsce stosunkowo dużo kobiet zapada na raka piersi. Jednocześnie niewielki odsetek pań korzysta z badań profilaktycznych w postaci mammografii. W subregionie tarnowskim ma to zmienić program profilaktyczny „Zrób to mammo”, który będzie realizowany przez Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Na 100 tysięcy kobiet, blisko 44 zapada na raka piersi. Tymczasem panie z grupy o największym ryzyku zachorowań, niezbyt często korzystają z badań, które wykrywają raka.  Dlatego Centrum Zdrowia Tuchów będzie realizować program „Zrób to mammo”.  Jego zadaniem jest likwidowanie barier, towarzyszących badaniom, zarówno w zakresie informacji jak i komunikacji. Przewidziano realizację obszernej kampanii promującej profilaktykę, realizację oraz emisję programów radiowych i telewizyjnych. Zaplanowano też opracowanie publikacji naukowej i bezpośrednie spotkania z potencjalnymi pacjentkami. W ciągu dwóch lat spółka zamierza w sumie dotrzeć z informacjami do 5 tysięcy pań pomiędzy 50. a 69. rokiem życia z powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, tarnowskiego i z samego Tarnowa.  Docelowo 3,5 tysiąca spośród nich wykona badanie mammograficzne. Działania będą skierowane w sposób szczególny do tych pań, które nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi, ale też do tych mieszkających w miejscowościach liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Aby zlikwidować barierę komunikacyjną, przewidziano sfinansowanie dojazdu na miejsce badania. Spółka zorganizuje także fachowe zastępstwo w sprawowaniu opieki nad osobą niesamodzielną w sytuacji, kiedy dla którejś z pań sprawowanie takiej opieki byłoby przeszkodą do przebadania się.

Jednym ze skutków działań, prócz zmniejszenia liczby zachorowań na raka piersi i wydłużenia okresu aktywności zawodowej uczestniczek projektu, ma być też aktywizacja lekarzy zarówno POZ, jak i medycyny pracy oraz specjalistów w zakresie kierowania kobiet na specjalistyczne badania.

Niestety rak piersi pozostaje najczęstszą przyczyną zgonów kobiet w Małopolsce oraz pierwszym pod względem zachorowań na nowotwory złośliwe. Badania profilaktyczne mają skutecznie zwiększyć jego wykrywalność we wczesnym stadium, a co za tym idzie poprawić skuteczność leczenia. W ciągu blisko czterech i pół roku na tuchowskim mammografie przebadano ponad 6800 kobiet. W ponad 660 przypadkach zdiagnozowano zmiany, wymagające dalszej, specjalistycznej diagnostyki.

 

09.04.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |