Taksówkarski głos w dyskusji

 Nie ustaje dyskusja na temat organizacji ruchu w rejonie tarnowskiej starówki. Podczas spotkania z przedstawicielami Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie swoją opinię wyrazili tym razem taksówkarze.

 

Podczas spotkania z przedstawicielami Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie. swój głos do dyskusji na temat zmian w organizacji ruchu w rejonie tarnowskiej starówki wnieśli tarnowscy taksówkarze. Proponowana przez ZDiK zmiana lokalizacji postoju taxi, dotychczas funkcjonującego na ul.oicy Targowej, nie zyskała aprobaty przedstawicieli taksówkarskich korporacji zaproszonych do udziału konsultacjach. Zdaniem taksówkarzy, należy uwzględnić potrzeby i przyzwyczajenia tarnowian korzystających z postoju, choćby po większych zakupach na Burku. Gdyby postój został przesunięty wyżej, w pobliże ulicy Krakowskiej i Wałowej, potencjalni pasażerowie taksówek musieliby pokonywać znaczne różnice wysokości terenu, co osobom starszym, według oceny taksówkarzy, sprawia spore trudności. Dotychczasowe usytuowanie postoju na ulicy Targowej taksówkarze uznali za optymalne. Podczas spotkania zapadła więc wiążąca decyzja, że postój pozostanie w dotychczasowym miejscu. Taksówkarze apelowali również o umożliwienie im dojazdu do ulic wykluczonych z ogólnego ruchu pojazdów, w szczególności ulicy Krótkiej, Żydowskiej, Świętego Ducha. Postulowano też poszerzenie postojów dla taksówek na ulicy Krakowskiej.

Przedstawiciele ZDiK ocenili, że obydwa postulaty są możliwe do realizacji i  niebawem należy spodziewać się stosownych zmian organizacji ruchu.

Uczestnicy spotkania zapoznani zostali też z realizowanym już w mieście projektem Inteligentnych Systemów Transportowych i postępem inwestycji w ramach działań rewitalizacyjnych na starówce. Taksówkarze przekazali również ZDiK sporo spostrzeżeń i uwag na temat organizacji ruchu w innych rejonach miasta, wskazali m.in. miejsca wymagające ingerencji ze strony zarządców dróg. Potrzebę dokonania istotnych dla kierowców usprawnień widzą między innymi na ulicach Narutowicza, Mickiewicza czy Kasprowicza.

 

15.04.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |